24. mars 2021

Avlysning av aprilmøtet i Trondheim Quiltelag Pga restriksjoner ifbm pandemien kan vi ikke avholde møtet 7. april heller. Vi tar en måned av gangen og håper at vi snart kan møtes :)