22. mars 2018

Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 04.04.18

Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 4. april 2018
kl 18:30 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5
(dørene åpnes kl. 18.00)

Brukte tekstiler kan få nytt liv!
Vi ønsker velkommen til et spennende møte med tema REDESIGN.
Denne gangen er det Tordis Borgan Suleng som viser og forteller om sitt arbeid med redesign. Hun ivaretar også ”sydamens hjørne”, hvor hun viser strimmelblokker. Disse blokkene kan videre kuttes til og brukes til mye forskjellig.
Tordis er den ene av to damer som brenner for gjenbruk og lappesøm og driver bedriften ”Maurtua” i Moss, se
www.mtua.no
De baserer sin virksomhet på gjenbruk av skjortestoffer og andre tekstiler. Materialpakker vil være til salgs på møtet. Du vil få mange gode råd og tips om gjenbruk.


Tema for show & tell i april er  ”Redesign”.
De som viser frem et produkt som er sydd av gamle stoffer, får en åre.
Som vanlig blir det åresalg og servering av kaffe/te med kaker.

Kaker/frukt/grønt:
Anne Mette Snustad, Inger-Lise Ude, Magnhild Sandvei, An Rudinov Sætnan, Bettina Nordland, Birgitta Tangvik, Sølvi Eriksen. Fint om noen tar med frukt i stedet for kake.
Verter:
Brit Hermstad og Elin Damman. De møter litt før kl 18:00 og tar med en løper til velkomstbordet i gangen.

  Husk navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebooksiden eller bloggen


Vi ønsker både medlemmer og gjester hjertelig velkommen!
                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag

Elin Gjølme Haugen, Astrid Martine Berg,
Ida Kvisvik Rosenlund, Kirsti Hatlem, Grete Ståhl, Eva Østerås, Kari Berg (forfall 07.03.)


Møtedeltakerne + Kari Berg

På Siemens, 07.03.18
og Lade KA-senter
21.03.
Eva Østerås, 21.03.18

Bloggen

Ansvar

1.     Planer fremover

Det ble enighet om å;
-       kjøpe en rull med vatt til teppeaksjonen

-       invitere leder ev Lekaquilt til TQL i mai 2019 (Elin).

           Anne-Donia har sagt ja til å ta ansvar for nytt logoteppe, noe styret er glad for.

Aprilmøtet:
Kakebakere:
Anne Mette Snustad, Inger-Lise Ude, Magnhild Sandvei, An Rudinov Sætnan, Bettina Nordland, Birgitta Tangvik, Sølvi Eriksen. Vi spør om en kan ta med frukt i stedet for kake.

Verter: Brit Hermstad og Elin Damman – de spørres om å komme kl 18.
De inviterte studentene skal få gå inn gratis. Andre gjester betaler som normalt.
Møtet starter kl 18:30. Loddtrekninga starter kl 21:15.
Styret møter kl 17:30. Elin spør om åpning av dører på Siemens. Astrid er bortreist, så Kirsti tar ansvaret for Show and tell og Eva tar loddtrekninga sammen med Ida. 
Abby: gevinstene. 

Wenche Ulvan har tilbudt quiltebøker gratis, og disse skal vi forsøke å få tatt med til aprilmøtet, slik at de kan gis bort til interesserte. Vi bestiller også opp noen nye quilteblad fra NQF og gir de bort i rekrutteringsøyemed (Elin bestiller). Sy-kit-ene fra kjelleren kan også gis bort. 
Eva sender ut invitasjonene før påske.

Novembermøtet:
Foredrag om Quilting i Sør-Afrika. Undertittel frodige stoffer, frie teknikker og flotte Vi spør om hun også kan demonstrere en teknikk under ”sydamens hjørne” (Elin).

Kurshelg 10. og 11. november
Kurslokaler:
Det beste er å ha kurs på Siemens, men det er et problem der med at sikringer går når det er mange symaskiner. Vi ønsker heller ikke å overbelaste nøkkelpersonene.  Vi vurderer et lokale med tre rom og kjøkken på Lade i Harald Hårfagres vei 2. Grete ordner med nøkkel. 
Lokaler: Vi ønsker å bruke Kirkens Aktivitetssenter på Lade dersom det er kapasitet på strømnettet. Elin og Grete avklarer om det lar seg gjøre. Stedet tilbyr 3 rom og gratis parkering, kjøkken og toaletter. Virker godt egnet.Aktuelle kurs ble gjennomgått, og arbeid fordelt.

Oktobermøtet (3.10):
Møtet blir et symøte med workshops eller demo-stasjoner.
5 stasjoner ble planlagt.  

Sommerfest på Lian 6. juni
Vi bestiller aperitif i lavvo og sommerbuffet; Pris kr 495, egenandel blir lavere.
Vi starter kl 18:00 og mat kl 19:00, men justeres ut fra trikketider. Vi må ha påmelding og betaling på forhånd. Lian har 15 dagers frist på bestilling av riktig antall gjester. Betalingsfrist 28. mai. Underholdning ble diskutert.

Maimøtet
Mali Storli Engedal skal vise søm av hexagon, og i tillegg ha foredrag som skrevet på bloggen. 

Desembermøtet
Forslag ble diskutert. Vi tenker videre. 

Ekstern informasjon
Info til NQF? 
Eva skriver et innlegg om Styreweb til NQF-bladet.
Undersøker om det er interesse for oppslag om aprilmøtet.Referent, 22. mars 18
Eva Østerås (sekretær TQL)

12. mars 2018

Referat fra medlemsmøte i TQL

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 7. mars 2018
 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5


Leder Elin Gjølme Haugen ønsket velkommen til medlemsmøte. Det møtte 80 medlemmer og en gjest. Alle var invitert til komme med et uferdig produkt. Møtet var et symøte hvor man kunne få hjelp til å komme videre. Mange benyttet anledningen til å ta med seg en UFO. Det ble gitt anledning til å vise hva man holdt på med, og også anledning til å spørre andre om hjelp. Sølvi Alfnes viste hvordan man bruker ”Borders made easy”. De som viste frem en UFO og tar med det ferdige produktet på junimøtet, vil bli premiert med en gratis åre.

Tema for show & tell var   ”Vinter / frost”.
De som viste frem et produkt innen månedens tema, fikk en åre.

Ann Sætnan gav et flott teppe til teppeaksjonen.

Elin informerte om aktivitetsplanen fremover.
- På aprilmøtet er tema redesign, og vi har invitert en studentgruppe som er interessert i dette. Vi venter mange gjester, da det også er satt opp en buss fra Oppdal. Derfor ble det oppfordret til å melde seg som kakebakere og verter.

- Sommerfesten første onsdag i juni blir på Lian.
- Det planlegges kurshelg 9. – 11. november 2018

Som vanlig var det åresalg og kaffe/te med kaker og frukt. Både Abbys Tekstiler og Quiltegården var på møtet med butikk. Gevinstene var denne gangen levert av Quiltegården. Elin avsluttet møtet med å takke alle bidragsytere for innsatsen og oppmøtet.


Eva Østerås (sekretær)
Trondheim, 11. mars  2018.