29. august 2017

Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

INVITASJON
til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 6. september 2017
i Siemenskantina, Bratsbergvegen 5


Velkommen til høstsesongen i TQL.
På septembermøtet tilbyr vi 5 ulike arbeidsstasjoner slik at du kan gå rundt og se, lære, spørre, og kanskje også prøve noe nytt?

Demo 1: Prairie Points v/ Anne-Donia Hafskjold
Dette er en teknikk hvor du kan sy en rekke med trekanter i stedet for vanlig lukkekant. Vil du prøve selv, ta med stoff.

Demo 2: Artquilt, stofftrykk og maling
v/ Solfryd Dahlseng.
Solfryd lar deg prøve selv uten at du trenger å ta med noe.

Demo 3: Disappearing ninepatch v/ Heidi Bolgnes
Det kan være smart å ta bilder underveis i prosessen. Eller du kan sy opp noen nierblokker i størrelse etter eget ønske med kvadrat på 

fra 2 - 5 inch. Ta med skjæreutstyr og knappenåler og et helt stoffstykke
(laken) til å feste på. Da kan dere rett hjem og sy.   Eks på NIERBLOKK:


Demo 4: Søm av helt runde sirkler v/ Magnhild Sandvei
Vil du prøve selv, ta med stoff, saks, nål og tråd. Ta med plastmaler eller du kan kjøpe hos Quiltegården på møtet om du ønsker.
Se pute med runde figurere som applikasjon:
Kurskomitéen vil også informere om spennede planer.

Månedens tema er  ”Sommer”.
De som viser frem et produkt under månedens tema får en åre.

Som vanlig blir det åresalg og kaffe/te med kaker.

Verter; Birgitta Tangvik og Bente Skjevik.
 De møter senest kl 18:00.

Kakebakere: Ida Kvisvik Roselund, Liv Ranum, Eva Aagesen, Brit Hermstad og Eva Østerås

Husk å ta på navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag
http://trondheimquiltelag.blogspot.com/
og på facebooksiden Trondheim Quiltelag

Medlemmer og gjester er hjertelig velkommen!

Styremøte i Trondheim Quiltelag 28.08.17

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Solfryd Dahlseng, Ruth Krangsås, Eva Østerås
Forfall: Bodil Skorstad

Møtedeltakerne, Bodil

Hos Eva, 28.08.17
Eva Østerås, 28.08.17

TQLs blogg

Ansvar

11. Oppfølging siden sist
Greta McGraw har fått ny jobb og flyttet, bedt om fritak fra styret.
Vi har to vararepresentanter: Bodil og Ruth. Ble diskutert.
Etter ønske fra Bodil ble det bestemt at Ruth Krangsås går inn i styret.
Bodil må overta Gretas ansvar for bildetaking på møtene. Det kan bli behov for å spørre andre medlemmer om å bidra til ulike oppgaver på møtene, som f.eks holde tepper under show and tell.


22. Evaluering av sommeravslutningen
Sommeravslutninga ble diskutert. Vi har inntrykk av at deltakerne i all hovedsak var fornøyde med arrangementet. Erfaring at det ble for mye liljekonvall. Ellers var maten stort sett akseptert og god. Administrativt var det vesentlig mer rasjonelt enn før pga styreweb. Da påmeldingfristen gikk ut, ble alle fakturert i en batch. Prisen ble ca 28 000kr.
Kasserer må alltid få både inngåtte avtaler og faktura, så hun ser at det stemmer. Fordel å betale der og da med kort til Eurest, da slipper de å sende faktura via Oslo.


33. Halvårsregnskapet
Kari fremla halvårsregnskapet. Vi ligger godt ann økonomisk. Vi har fått flere medlemmer enn budsjettert. Det ble enighet om å øke kostnaden til gevinster på medlemsmøtene fra 1500 til 2000 kr. Boka til Bettina Andersen er kommet og blir gevinst på møtene frem til jul.  

44. Septembermøtet onsdag 6.
Vi ønsker å ha flere arbeidsstasjoner.De som viser frem, sitter fra kl 19 – 21.

Avtalt:  
Anne-Donia Hafskjold: Prairie Points (spisser/trekanter som avslutning på tepper i stedet for lukkekant). Hvis noen vil prøve selv, ta med stoff.
Solfryd Dahlseng: Artquilt – stofftrykk og stoffmaling. Medlemmer kan få prøve seg (trenger ikke ta med noe).
Heidi Bolgnes: Disappearing ninepatch – demonstrasjon.
Magnhild Sandvei: Håndsømprosjekt – søm av sirkler til applikasjon. Medlemmer kan prøve seg, trenger da å ta med stoff.
Cicero Bagatin: Demo av kartonasjeprodukter/stoff trukket over papp.

Det ble diskutert honorar for de som bidrar her.
Det var enighet om 1500 kr pr person.

Show and tell.
Månedens tema: Sommer

Kakebakere 6. sept: Via forespørsel på Facebook har vi fått:
Ida Kvisvik Rosenlund, Liv Ranum, Eva Aagesen, Brit Hermstad.
Mangler en. Eva baker hvis ikke flere melder seg på FB.

Verter: Elin skaffer verter og gir de instruksen.

55. Oktobermøtet onsdag 4. okt.
Frøydis Myhre er foreragsholder med tema om farger. Lander på Værnes kl 17:15. Hun skal tilbake samme kveld med fly, fly kl 21:35.
Vi må starte kl 18:30. Elin bestille flytaxi til henne tilbake til Værnes.

Det blir ikke tid til sydamens hjørne.

Månedens tema er Kaffe Fassett-inspirerte produkter.

66. Novembermøtet
Kristin Stav
hadde tidligere Quiltestallen på Låven på Hundhammeren. Hun vil trenge oppheng til å vise frem teppene sine. Teppene har en historie, hun vil vise og fortelle.
Sydamens hjørne: Sjekk om Kristin kan vise prosessen hvordan hun lager et teppe?
Vis og fortell: Friske farger i høstmørket.


77.  Desembermøtet
Flere alternativer ble drøftet. Det ble enighet om:

Demo av overlockmaskin.
Show and tell om noe som er sydd med en sånn maskin.
Tilbud på maskiner?
Kjoler?
Ingrid Holberg
på Klar-Ferdig-Sy forespørres.

Gløgg og pepperkaker? Krydderkaker?

88. Lukket filmfremvisning for TQL?
Filmen ”Rett vest” er en komedie, bl a handler det om norgesmestersakp i quilting. Vi tilbyr lukket fremvisning for medlemmer i Trondheim Quiltelag, og at man kan få invitere med seg noen.

99.  Henvendelse fra medlem:
Arne og Carlos kommer på Lerflaten gård onsdag 13. sept kl 18 – inspirasjonsforedrag. Bente Bogen får fortelle om det på neste møte.
Billetter kan bestilles hos
bentebog@online.no

      Kursplaner
      Ruth informerte fra kurskomiteen. 
      Neste sykveld på Siemens blir onsdag 20. Sept. + fredagskveld og lørdag 20. og 21. oktober (uten kurs).

Kurshelg 11. og 12. november (lørdag og søndag).
Nina Strandplads ”Stjerner i bue”, Helle Løvenskiold ”Rundt og rundt går det” og ”Forsvinningblokk”, Marianne i Karmaquilt med quilting for nybegynnere og et for videregående. Mer informasjon gis på medlemsmøtet.
Det er ønskelig å få bruke styreweb til påmelding og fakturering.
Styret og kurskomiteen kan hjelpe til med arrangementet etter nærmere avtale. Det må settes en påmeldingfrist på kursene. Faktura sendes etter
påmeldingen. Kurs skal betales i forkant med KID-nummer og faktura.
Kaffepenger og inngang kan betales via VIPPS; man kan bruke  bedriftsnummer 71244.


Infofolder for TQL
     Tidligere vedtak:
Den gamle informasjonsbrosjyren er utsendt til styret på høring, og det er enighet om at den må fornyes og moderniseres. Gjerne med bilder av quilteprodukter. Greta lager en liten billedmontasje som Bodil og Eva jobber videre med.  Greta/Eva/Bodil
Siden Greta har flyttet, og billedmontasje ikke er mottatt, utsettes saken.
Elin ber om å få bildene fra Greta.


 Lagerplass for TQL
       Det er blitt endringer i lager-rommet fordi kantina også må ha plass der.
       Det må ryddes. Avtales nærmere.

      Møteplaner i 2018
Medlem er spurt om januarmøte.
Februar: 
Årsmøte og lappemarked.
Maurtua i mars eller april.
Mali fra Modern Quilt vurderes.


Referent, 28.08.2017
Eva Østerås (sekretær TQL)