29. januar 2012

Medlemsmøte/årsmøte 1.februar 2012

Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 1.februar

kl. 19:00- 21:30 Folkets Hus Ranheim

(dørene åpnes kl 18.30)

Denne dagen skal vi ”flytte inn” i for oss nye lokalerJ

I margen på høyre side i bloggen http://trondheimquiltelag.blogspot.com/

er det angitt nøyaktig hvor dette er – herunder en link som gir deg et nøyaktig kart.

Vi har fått signaler om at et skilt til huset tidvis peker feil vei (mot fotballbanen) – så for sikkerhets skyld vil vi tenne et par fakler ved innkjøringen

Blir dere usikker underveis – ring 950 48 275 J

Viktig melding fra kasserer;

Følgende ble kunngjort på årsmøteinnkallingen og bloggen 1.1.2012;

Kontingenten er kr 350,-og skal innbetales til kto 0539.53.25576

For de som bruker papirgiro står kontoen på Trondheim Quiltelag, v/kasserer Heidi Mesteig, Saupstadringen 19c, 7078 Saupstad

kontingent betalt etter 20.januar må kunne dokumenteres med kvittering/utskrift fra nettbank eller lignende

Kasserer ber om at innbetalingen merkes med ”kontingent 2012” + medlemmets navn.

Søm-magneter;

De som ikke fikk sine bestilte magneter sist får kjøpt disse av kasserer på møtet for kr 70. Vi har også noen ekstra for fritt salg.

Om noen er ferdige med blokkene fra januar-møtet så kan disse leveres til styret før møtestart.

Dagens Program;

Årsmøte

Alle årsmøtepapirer er vedlagt e-posten som ble sendt ut på epost 29.02.12.

Vi ber om at alle tar med utskrift av årsmøtepapirene

NB; Kirsti har full datacrash – årsberetningen kommer defor i egen utsending i løpet av kvelden i morgen

Da styret foreslår vedtektsendringer er det viktig med stort oppmøte slik at vi får vedtekter som representerer meningene og holdningene til flertallet av medlemmene!

Etter årsmøtet blir det kaffe og bløtkake før vi som vanlig har

show & tell og loddsalg.

Vi leier ikke kjøkken med kopper etc så det er viktig at dere heretter medbringer egen kaffekopp! – kaffe/te ordner vi, likeså pappasjetter og t-skjeer

Styret ber dere ta med utskrift av alle årsmøtepapirene – inkl de 3 fanene som er i regnskapsdokumentet.

----------JJJJJ--------

13. januar 2012

Ber om gode ideer/innspill til mai-møtet

Kathrine fra Kathrines Quiltestue er i lykkelige omstendigheter og hennes besøk 2.mai er derfor utsatt inntil videre.

Styret ber om ideer/innspill til hva vi da kan fylle mai-møtet med.....

Det er kort tid igjen - og ikke like enkelt å finne noe interessant på så kort tid.

Er det noen av dere medlemmer som har ønsker/ideer/gode forslag til hva vi kan finne på så send en e-post til Kirsti eller noen andre i styret så snart som mulig !


7. januar 2012

Medlemsmøte 4.januar 2012

Kveldens møte ble det siste møtet på kantina i Teknobyen, da vi fra og med februarmøtet skal holde til i Folkets Hus på Ranheim. (Hvor vi da skal være er opplyst i margen til høyre på bloggen)


Kveldens foredrag var et minikurs i "English paper piecing" - søm rundt pappmaler.
Merete Ellingsen fikk, til tross for at vi hadde datatrøbbel, vist oss hvordan vi bruker denne teknikken og syr flotte blokker ved bruk av pappmaler.


Hun hadde med seg et flott teppe hvor hun har brukt denne teknikken.


Styret hadde ordna med pappmaler som medlemmene klippet ut, og de hadde alle sammen med seg et egne utvalgte stoffer til "blomsten", som senere blir sydd på et bakgrunnsstoff som quiltelaget stilte med. Planen var å la alle få teste ut teknikken, og at vi senere syr disse sammen til ett eller flere tepper som blir quilta og donert til teppeaksjonen, samt at muligens et teppe blir lagt til side til NQF´s årsmøte og/eller vårt 25-årsjubileum i 2016.


Det så ut til at de aller fleste kosa seg med håndsømmen denne kvelden, og de kom alle godt igang med hver sin blokk. Så utrolig mange flotte fargevariasjoner!


Her er et utdrag bilder fra damenes jobbing:

Noen (les: Kirsti) ble så ivrig at det ble litt for mye søm på et par blomsterblader... :o)
Som vanlig hadde vi også "Vis og fortell", og mange flotte arbeider ble vist fram.


Et nydelig teppe til barnebarnet som skal få eget soverom.
Astrid vant blokklotteriet på NQF´s årsmøte i Tromsø og dette er resultatet! Teppet er quiltet av Merete Ellingsen
Dagny med sin flotte "Scandinavian Christmas", quiltet av Merete Ellingsen.
Bente med sitt flotte veggbilde som var bidrag til en utfordrings-konkurranse i Vikhammer Quiltelag, samt et legoteppe under arbeid som barnebarnet skal få når den er ferdig.
Rønnaug med et nydelig putetrekk, samt en flott løper sydd på kurs med AnnAKa.


Berit's flotte BOM fra AnnAKa, håndquilting på gang her :o)


Birgits flotte ryggsekk.

To tepper sydd og quiltet av Laila Skauge. (Bildene er tatt ved en tidligere anledning)
Det kom også inn to flotte tepper til teppeaksjonen:


Den flotte toppen er sydd av Ruth i quiltelaget, og quiltet av Laila Skauge.
Nydelig teppe sydd og quiltet av Inger Marie.(motivstoffet i de store blokkene viser papirdukker og klær til disse)

Som vanlig hadde vi mange gode kaker til kaffen, og mange flotte loddgevinster pakket som blomsterbuketter, denne gangen levert av R-SySteen

5. januar 2012

Grasrotandelen

Mottatt e-post fra Norsk Tipping i dag;

Norsk Tipping vil på vegne av din grasrotmottaker TRONDHEIM QUILTELAG takke for ditt bidrag gjennom Grasrotandelen. Din grasrotmottaker har siden Grasrotandelens opprinnelse mottatt kr 21732.

I 2011 har det blitt fordelt hele 295 millioner kroner til lag og foreninger landet over igjennom Grasrotandelen.

Det er nå over 734 000 spillere som har knyttet seg til en grasrotmottaker. Ved å bidra med Grasrotandelen hjelper du lokale lag og foreninger med å oppfylle små og store drømmer!

Lurer du på hvor mye andre lag og foreninger har fått gjennom Grasrotandelen?

Gå inn på www.grasrotandelen.no for å finne det ut.

Du kan bistå foreningen eller laget ditt ytterligere dersom du hjelper de med å rekruttere enda flere grasrotgivere.


Styret takker alle medlemmene som på denne måten har støttet laget!

De av dere som ikke har registrert TQL som mottaker av grasrotandel når du tipper - kan lett begynne å gjøre det ved å be kommisjonæren ordne det - eller legge til TQL selv på nett ved å bruke lenken over. (man kan endre mottaker når man ønsker det)

Du kan søke på Trondheim Quiltelag eller org.nr 988 756 237

I disse viking-lotto-tider antar vi det er mange som prøver lykken - og styret tror på ordtaket som sier at "når det regner på presten, så drypper det på klokkeren"

1. januar 2012

Kontingent 2012

Viser til årsmøteinnkalling utsendt på epost 31.12.11 og pr brev til de uten epost i uke 1/2012
Kontingenten er kr 350,-
og skal innbetales til kto 0539.53.25576 innen 20.januar 2012
For de som bruker papirgiro står kontoen på
Trondheim Quiltelag, v/kasserer Heidi Mesteig, Saupstadringen 19c, 7078 Saupstad
Kasserer ber om at innbetalingen merkes med ”kontingent 2012” + medlemmets navn.
Da vil dere på februarmøtet få utdelt medlemskort hvor vi bekrefter betalt kontingent. Dvs dere trenger ikke bestille kvitteringsoblat fra banken

Alle medlemmer har talerett på årsmøtet, men stemmerett har kun de som har betalt sin kontingent for 2012 før årsmøtet.
(kontingent betalt etter 20.januar må kunne dokumenteres med kvittering/utskrift fra nettbank ved behov)

Innkalling årsmøte

Innkalling til ordinært årsmøte i Trondheim Quiltelag

(utsendt på e-post 31.12.11 og pr post i uke 1/12 til de uten epost)

Tid; onsdag 1.februar kl 19.00

Sted; Folkets Hus Ranheim

Saksliste;

1. Valg av møteleder, referent, 2 til å signere protokollen og 2 til tellekorps

2. Årsberetning 2011(sendes ut på epost medio januar)

3. Regnskap 2011 (sendes ut på epost når regnskapet er avsluttet medio januar)

4. Innkomne forslag fra medlemmene (sendes ut på epost medio januar om styret mottar noen forslag)

5. Styrets forslag til vedtektsendringer.

Styret ser behovet for å få presisert spesielt valgordningen av hensyn til kontinuitet. Samtidig ønsker styret å få vedtektsfestet bl.a. mulighetene for ekstraordinært årsmøte.

Styrets forslag til vedtektsendringer er utsendt til medlemmene.

Votering vil skje ved håndsoppretting med mindre noen krever skriftlig avstemning.

6. Kontingent og gjestebetaling (forutsatt at styrets forslag til vedtektsendringer blir vedtatt)

7. Budsjett 2012 (sendes ut medio januar sammen med regnskapet)

8. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning

Styret vil trykke opp noen eksempler av årsmøtepapirene, men vi oppfordrer til at dere har med utskrifter selv og at dere spesielt har sett på dette med vedtektene på forhånd.

Valgkomiteen er bedt om å fremskaffe kandidater til styret både etter de gamle vedtektene og etter styrets forslag til nye vedtekter. Dette innebærer at valgkomiteen står foran en omfattende oppgave og styret oppfordrer medlemmene til å være positive til en evt henvendelse fra valgkomiteen. Det å sitte i styret i TQL er en interessant og givende oppgave og hvor man søker å gi alle muligheter til å bidra med det de er best på J Slike tillitsverv er også kompetansegivende.