23. april 2020

Styremøte i Trondheim Quiltelag 21.04.20

                                                                                                                                Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Hanne-Kristine Ludvigsen, Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen,
Kirsti Hatlem, Dagny Skrødal,
Eva Østerås

Forfall: May Kristensen

Møtedeltakerne 

Video 21.04.20
kl 18:00
Hanne-Kristine

Bloggen

Ansvar
Referat fra styremøte på nett tirsdag 21.04. og oppfølging på messenger 22.04.20

1.     Koronasituasjonen og TQL
Saken har vært diskutert på messenger. I forkant av møtet har alle i styret fått tilsendt en oppdatert prognose av budsjettet fra Hilde Anita. Hun har formulert flere alternativ til forslag til bruk av midler som ikke blir brukt på avlyst sommerfest og 3 medlemsmøter. Det ble diskutert ulike varianter av gaver. 
-        Medlemmene får mail med to gavekort á kr 100,- pr medlem. Gavekortet kan brukes hos Abbys og på Quiltegården. Hilde Anita skriver ut oppdatert medlemsliste til begge butikker, slik at det kan signeres eller krysses ut når medlemmet har brukt gavekortet.
-        Medlemmene vil også få mulighet til å gi gavekortet videre til teppeaksjonen. De vil da gi beskjed til Hilde Anita pr mail og hun vil føre oversikt, regnskap og videreføre gavekortet til riktig gruppe som kan kjøpe inn materialer til arbeidshelg for teppeaksjonen.
-        Eva vil snakke med Anita mht vatt og bakstykke. TQL betaler ny vattrull.
-        Eva vil skrive mail til medlemmene, gavekortet er et plaster på såret eller en hyggelig gest og oppmuntring til medlemmene i den tiden som har vært.

2.     Høstens planer for medlemsmøtene.
SEPTEMBER
-        Hilde Skjevdal kommer med foredrag og butikk
Marte Selbo: Stable og skjære som sydamens hjørne.
Show and tell: Frukt og bær

OKTOBER
-        Turid Lismoen kommer med foredrag
-        Sølvi Alfnes har sydamens hjørne, lukkekanter
Show and tell: Quilt med høstfarger

-        NOVEMBER  
-        Fire quiltegrupper  har workshop på novembermøtet. Det jobbes med tema. 
-        Hilde Anita Hopen viser søm av liten sypung i sydamens hjørne.
Show and tell: Advent

SYHELG 31. oktober og 1. november
-        To personer er snakket med ang kurs.
Syhelg med teppeaksjon er avtalt med Anita Skjellanger. KA-senteret er bestilt.

DESEMBER
-        Desembermøte: syprosjekt ikke quiz.

3. TQL er 30 år i 2021
Tall: jubileet 2021. Det ble enighet om kronesum til disposisjon. Det vil gi et bra arrangement. Få i gang jubileumskomiteen.
Utgifter på prognosen er kun faste utgifter. Ikke planlagt for kurs i 2021. Jubileumsfest som sommeravslutning. Budsjett ligger som grunnlag for planlegging. Et onsdagsmøte kan brukes som sykveld.

Eva ordner nettmøte med  jubileumskomiteen. 
Styret avtales å møtes i begynnelsen av mai 2020.

Hanne-Kristine Ludvigsen, Sekretær i TQL


7. april 2020

Avlysning av maimøtet


Styret i Trondheim Quiltelag har besluttet å avlyse medlemsmøtet som var planlagt onsdag 6. mai 2020 på grunn av koronasituasjonen.

Vi ber om forståelse for dette.

Vi har sendt en forespørsel til Hilde Skjevdal og spurt om hun har mulighet til å komme til høsten.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å legge ut bilder på TQLs facebookside av det dere syr nå om dagen, de av dere som har mulighet til det. 
Det vil inspirere andre. Håper dere alle holder dere friske, og ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske.


Vennlig hilsen oss i styret i TQL.