24. september 2019

Invitasjon til oktobermøtet 2019


Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 2. oktober 2019
kl 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5
Dørene åpnes kl. 18:30.

Vi ønsker velkommen til oktobermøtet i TQL med foredrag av
Ann A. Kanstad Johansen, også kjent som designer og quilter AnnAKa og redaktør av bladet MyQuilt.

Ann vil fortelle om drift av bladet 'MyQuilt', samarbeidet med bidragsytere, mål og ønsker for bladet fremover, og videre de ting som faller naturlig innenfor dette. Ann forteller også litt om endringer innefor AnnAKa-driften etter overtakelse av forlaget 'MyQuilt', som eks. endringer i kursvirksomheten, nye konsepter som produktutvikling og samarbeid med andre aktører i markedet.
Det vil også nevnes hvilke framtidsvisjoner som er lagt for AnnAKa Design.Show and tell
Tema for show & tell er ”AnnAKa-produkter”. Styret ber om at medlemmene viser ett bidrag hver, vi regner med at noen har kanskje sydd mange…
 De som viser frem et produkt innen dette temaet, får en åre. Som vanlig blir det åresalg og servering av kaffe/te med kaker og frukt.

Kaker/frukt/grønt:
Ragnhild Aukan, Berit Hansen Gilde, Kirsti Kleppestø, Heidi Mesteig, Siri Ræstad, Bodil Skorstad, Kirsti Wedø.


Verter: Kathe Bakken og Lillan W Evensen.

De møter kl 18:00 og tar med en løper til velkomst bordet i gangen.


  Husk navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebooksiden eller bloggen

Vi ønsker både medlemmer og gjester hjertelig velkommen!

9. september 2019

Referat fra medlemsmøte TQL 04.09.19.

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag onsdag 4. september
i Siemens-kantinen i Bratsbergveien 5.

Eva Østerås ønsket velkommen til septembermøtet i TQL, vårt første møte etter sommerferien.
Hun introduserte vår gjesteforedragsholder. Det møtte 102 medlemmer, ingen betalende gjester.

Vår hovedgjest var Kirsti Hovland. Hun hadde med seg mange flotte bilder og fortalte om sine ideer, fremgangsmåter og arbeidsprosesser, bilder av konstruksjon av 3D quilts, bilder av farging av stoffer og prossessen av å lage prints med glassplater og maling. Alt ble vist på storskjerm så alle fikk se. Hun hadde med løpere, bilder og tepper, utrolig spennende og flotte fargespill. Hun hadde også med bøker og kort for salg.VIS OG FORTELL
tema: ”Hva sydde du i sommer”.
Det ble vist mange flotte produkter, både tepper, løpere, vesker og duker.
Teppeaksjonen ved Anita Skjellanger viste mange tepper som skal gis bort.


Eva Østerås viste bilder og informerte om kurshelgen lørdag 9. og søndag 10. november 2019. Hun viste bilder og informerte om hvert enkelt av de 6 kursene, og Hilde Anita Hopen gikk igjennom "Hvordan melde seg på" på storskjerm. Kursene går på KA-senteret på Lade, og alle kurs starter kl 10:00, og de varer i 6 timer. En kursdag koster 650 kr for medlemmene, og betalingsfrist er 25. sept. Det er førstemann til mølla mht påmelding. Hvis det er ledige plasser 3. oktober så kan ikke-medlemmer delta, men de må betale 800 kr, da TQL først og fremst vi sponse egne medlemmer. Bilder og informasjon om kursene legges på FB, og alle medlemmer vil få invitasjon på mail.

Kvelden ble avsluttet med åresalg og trekning av flotte gevinster fra Siw fra Quiltegården. Det ble også levert en gevinst fra Anita Skjellanger (vår batikk - ambassadør), og en fra LekaQuilt. Siw fra Quiltegården leverte en flott stor stoffpakke med julestoffer som hovedpremie.

Vi takker kakebakere Magnhild Johanne Sandvei, Gunhild Ranum, Ella Sandvik, Elin Damman og Beate Asheim.
Vi takker verter Anne Karin Sjaastad Ragnhild Aukan.

Håper alle hadde en hyggelig kveld.
med vennlig hilsen styret.

Styremøtereferat 28.08.19


 Referat fra styremøte i Trondheim Quiltelag 28.08.19.

Hos: Hilde Onsdag 28.08.19.
Deltakere: Eva Østerås, Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen, Grete Sommervold Ståhl, Hanne-Kristine Ludvigsen og Astrid Martine Berg. Forfall: Kirsti Hatlem 

1.    Økonomi – gjennomgang av kasserer Hilde Anita.
Hilde har laget en meget god oversikt over regnskapet så langt i år. Vi fikk utlevert en utskrift hver. Vi er 191 medlemmer nå, og ligger ann til et lite underskudd. Det er kommet mindre enn budsjettert i grasrotandel.
St. Olav har fått orginale kvitteringer ang morsteppet, de dekker 4000 kr iht til sitt budsjett. Kasserer har fått kopi av bilaget om quilting og TQL dekker 1097 kr som tidligere avtalt, da total kostnad ble 5097 kr.

Det er ønske om at kursholdere for kurshelg i november skal få samme godgjørelse/honorar på kr 3000,-  dagen. Altså kr 6000,- hver ( 2 kurs hver).
Et beløp på kr 5060,- ble rabattert fra Ringve pga vår klage på maten.  Styret vedtok at skal gå tilbake til quiltelagets medlemmer:
-       Sponse kurshelg.
-       Sponse frukt til medlemsmøtene fremover, Hilde kjøper inn.
-       Det som blir igjen brukes på desember medlemsmøte.

Ida ordner vert/bakeliste i papirutgave til å sende ut på medlemsmøte.

2.    Septembermøtet:
Foredrag med Kirsti Hovland.

Vi presenterer kurshelg:
Bilder og tekst på prosjektor på Siemens. Eva lager oversikten.
Hilde Anita ordner eget opplegg for påmelding og betaling. Viser og forteller.

3.    Oktobermøtet:
Foredrag holder: AnnaKa.
Vi trenger verter og bakere.
Oppsummere påmelding kurshelgen i november, ledige plasser? Har alle som ønsker å delta fått til påmeldingen osv.

4.    November:
Kurshelg 9. og 10. november på KA-senteret:
-       Alle må komme fredag kveld kl 17: vi skal sette frem bord, stoler og gjøre klart rommene til kurshelgen.
-       Astrid og Ida handler inn mat for hele helgen, tar det med direkte på fredagen. Astrid er matsjef. Kvitteringer gis til kasserer Hilde Anita.
-       Kabler, strykejern, strykebrett og annet vi trenger medbringes fra novembermedlemsmøtet.
-       Lørdag: kurs kl 10 – 16.30 inkl. lunsj.
Eva, Astrid, Ida og Kirsti baker. Styret møter til kl 9, Koke kaffe.
-       Søndag: 10 – 16.30 inkl. lunsj.
Hilde Anita, Hanne-Kristine og Grete baker. Møte til kl 9, Koke kaffe.
-       Alle er med å rydde og vaske på søndagen når kursene er over og kursdeltakerne har dratt hjem.


5.    Eventuelt:

Sykveld i høst utgår. Nok tilbud i høst, vi trenger annet lokale enn Siemens for gjennomføring av sykveld. Kan ha sykveld på nyåret?

Vår programmet:
Nye ideer/Nye kursholdere:
Spennende ideer for våren ble diskutert. Eva har vært på quiltecamp på Gardermoen og opprettet kontakt med 3 spennende kursholdere.