26. februar 2020

Invitasjon til medlemsmøte onsdag 4. mars 2020.


Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 4. mars 2020
kl 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5
Dørene åpnes kl. 18:30.

Vi ønsker medlemmer og gjester velkommen til marsmøtet i TQL. 

Kveldens foredrag er med Daisy Aschehoug. Hun vil fortelle om sitt Quilteliv. Daisy Aschehoug er en ung og moderne quilter. Hun har i januar 2020 gitt ut boken «Quilt modern curves and bold stripes».
I tillegg har hun blitt premiert i en internasjonal konkurranse. Hun har nettsiden www.warmfolk.com.


Sydamens hjørne: Trondheim Quiltelags medlem Hege Vinje viser Engelsk papirsøm, dette er nydelig håndsøm. Hege Vinje har ved flere anledninger vist sine flotte håndsydde tepper, i kveld vil hun vise teknikken hun bruker når hun syr teppene. Her får dere muligheten til å få gode tips og veiledning for fine sting ved håndsøm.

Show and tell
Tema for show & tell er "Blåfarger i quilten". Så har du sydd en løper, et teppe eller en veske med blått stoff så har du muligheten til å vise det frem. De som viser frem et produkt innen dette temaet, får en åre. 


Som vanlig blir det åresalg og servering av kaffe/te med kaker og frukt. Kveldens gevinster er fra Quiltegården.

Kaker/frukt/grønt:


Kveldens kakebakere er: Anne Lisbeth Malkenes Aune, Lillan W. Evensen, Solfrid Jakobsen Lunde, Anne Lovise Reitan, Siv Svanem og Inger-Lise Ude.
Kakebakerne bes levere kakene til klokken 18.30, slik at medlemmene kan hente kaffe/te og kake/frukt før møte starter.Verter:
Ella Sandvik og Siv Svanem. De møter kl 18:00 og tar med en løper til velkomstbordet i gangen.


  Husk navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebooksiden eller bloggen

Vi ønsker både medlemmer og gjester hjertelig velkommen!


15. februar 2020

Styremøte i Trondheim Quiltelag 12.02.20

                                                                                                                                Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen,
Kirsti Hatlem, Grete Sommervold Ståhl,
Dagny Skrødal, May Kristensen,
Eva Østerås

Forfall: Hanne-Kristine Ludvigsen, 
Astrid Berg

Møtedeltakerne 

Hos Eva 12.02.20
kl 18:00
Ida Rosenlund

Bloggen

Ansvar
1.    Nytt og gammelt styre møttes for kompetanseoverføring

Vi tok en presentasjonsrunde for å bli bedre kjent.                                                    
Evaluering fra desember og arbeidsoppgaver for styret var utsendt på forhånd.

2.     Konstituering
Styremedlemmene fordelte roller og oppgaver.
Rollebeskrivelsen ble oppdatert og sendes ut på nytt.
Vervene ble fordelt slik:Leder, Eva Østerås
Nestleder, Ida Rosenlund
Kasserer, Hilde Anita Hopen
Sekretær, Hanne-Kristine Ludvigsen
Styremedlem A, Ida Rosenlund
Styremedlem B, Dagny Skrødal
Vara, Kirsti Hatlem og May Kristensen

Eva rapporterer til Brønnøysundregisteret.                                                             Eva
Kirsti kjøper kaffe og frukt til møtene (frukt for 200 kr).                                           Kirsti
Premier for 3000 kr – Ida sier fra om at det er en halv meter stoff i pakkene,
eventuelt to stk á 30 cm hvis det er stoffer som går godt sammen.                       Ida

3.    Vårprogrammet

Det meste av vårprogrammet er i boks og er lagt på bloggen.
Sommeravslutningen 3. juni ble diskutert. Det ble enighet om å bestille på Lian restaurant. Eva kontakter Lian og sjekker priser på menyer.                                                                                                       
Underholdning ble diskutert. Dagny kontakter førstevalget. Max pris for oss er 6000 kr, og max en halv time.                                                                                                                                     

Show and tell: Sirkler 

4.    Høstprogrammet 
     Eva, Kirsti og Dagny skal på årsmøtet i NQF i mars. De finner frem til
to foredragsholdere som kan dekke september og oktobermøtet.
De sjekker også hva NQF bruker i premier i konkurranser.                                    
5.    Septembermøtet

Sydamens hjørne: stable og skjær. Spørre NN                                                 May
Show and tell: Frukt og bær

6.    Oktobermøtet

Sydamens hjørne: Lukkekanter (avtalt).
Show and tell: Quilt med høstfarger

7.    Novembermøtet

4 arbeidsstasjoner. Vi spør lokale sygrupper.
Sygruppene får 1500 kr hver for å holde en workshop.

Show and tell: Advent

8.    Desembermøtet

Vi diskuterte syprosjekt og mulig quiz. Endte med et syprosjekt.
Kommer tilbake til hva vi skal sy. Alle tenker.                                                          Alle

Show and tell: Juletretepper

9.    Syhelg eller kurshelg til høsten?

Det gamle styret hadde ikke tenkt å arrangere kurshelg, men mer et
sytreff med ulike aktiviteter. Det ble diskutert, og enighet om en mellomting:
To kurs med lokale kursholdere, et rom for teppeaksjon, og i tillegg et rom for
å sy og sosialt samvær. Sted: KA-senteret. Grete hjelper oss med å bestille.      
30. oktober og 1. november er aktuell helg hvis ikke det
kolliderer med Siw sine kurs. Dagny sjekker og melder tilbake.                           

Kurs:
Lørdag, kurs 1: Vi spør et medlem om å holde kurs i avtalt emne.                         Eva
Lørdag, kurs 2: Vi spør NN om noe innen håndsøm.                                              Eva

Teppeaksjonen: Avtales med Anita Skjellanger.                                                     Eva
Søndag: Vi tenker mer på et opplegg rundt å møtes og sy.                                   Alle

Lunsj ble diskutert. Det ble enighet om matpakke, og at
noen baker kaker og koker kaffe. Styret kjøper frukt.

10. TQL runder 30 år i 2021 
     Det ble enighet om å nedsette en egen jubileumskomite, hor styret
blir representert med Hilde og Dagny.
Vi ønsker tre frivillige i tillegg. Tas opp på marsmøtet.                                          

      Opplegg og økonomiske rammer skal godkjennes av styret.

Forslag som styret ønsker:
A. Jubileumsfest første onsdag kveld i juni - festmiddag
B. Utlys quiltekonkurranse og det lages utstilling av konkurranseprodukter
Vurder om det er mulig å bruke jubileet til markesføring (nye medlemmer?)

11. Økonomi

Hilde gjennomgikk status. Foreløpig i rute, normalt frafall i medlemsmassen i begynnelsen av året.

12. Neste Styremøte: 16. mars kl 18.00 hos Ida . Eva Østerås kaller inn.

Referent Ida Rosenlund
13.02.2020

6. februar 2020

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 05.02.20.
Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 
onsdag 5. februar 2020
 i Siemenskantinen, Bratsbergveien 5.


Leder Eva Østerås ønsket velkommen. Det møtte 56 medlemmer og 1 gjest.
Det ble servert kaffe, te, 2 store lukket valnøttkaker og Astrid Martine Berg hadde bakt en stor glutenfri suksesskake. Den var virkelig god, tusen takk Astrid.

Kvelden ble åpnet med Årsmøtet. Det er en egen protokoll fra årsmøtet. Etter årsmøtet med valg av nytt styre, ble det en god pause med deilige kaker og kaffe. Abby stilte med butikk og gi bort /salg bordet bugnet av muligheter for en god handel.

Kveldens "Vis og fortell" tema var Stjerner og mange flotte tepper ble vist frem.


Anita Skjellanger viste frem 3 flotte tepper til teppeaksjonen.

På langbord ble det lagt frem flotte "Tre-blokker" som skal sendes til Australia. Hvis flere ønsker å delta i denne aksjonen så oppfordres det til at blokkene bør være minimum  12 1/2 x 12 1/2 inch, og ha lys bakgrunn. Teknikk velger du selv. De må sendes i posten til Mali Storli Engedal innen 10.02. Hun vil ta de med til Australia. Teppene skal gis til familier som har mistet alt de side i brannene.

Kvelden ble avsluttet med åresalg og gevinster fra Abbys.

Takk til kveldens verter som var Bodil Skorstad og Kirsten Solli.
Tusen takk til alle fremmøtte for en koselig kveld.

Referent: Hanne-Kristine Ludvigsen
Bilder: Ida Kvisvik RosenlundProtokoll fra årsmøte i Trondheim Quiltelag

                                                                              


Årsmøte i Trondheim Quiltelag 

 Medlemmer i TQL

Styret 

Siemens, 05.02.20
Unn Marit Forbregd 

På TQL’s bloggAGENDA

1.     Valg av  årsmøteadministrasjonMøteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps.
2.     Årsberetning for 2019
3.     Regnskap for 2019
4.     Kontingent og gjestebetaling
5.     Budsjett for 2019
6.     Valg. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.

1.     Valg av årsmøteadministrasjon. Saksdokumentene var utsendt på mail til medlemmene to uker før møtet.
Valgt ble:
Møteleder: Eva Østerås
Referent: Unn Marit Forbregd
Signering av protokoll: Ann Rudinow Sætnan og Ruth Krangsås.
Tellekorps: Bente Vinsnes Bygland og Heidi Mesteig.

2.     Årsberetning for 2019Leder Eva Østerås gjennomgikk årsberetningen og viste den på storskjerm. Årsberetningen ble godkjent.

3.     Regnskap for 2019 Kasserer Hilde Anita Hopen gjennomgikk regnskapet for 2019.
Regnskapet var signert av revisor og ble godkjent av årsmøtet.

4.     Budsjett for 2020Kasserer Hilde Anita Hopen gjennomgikk budsjettet for 2020.
Det ble vist på storskjerm og forklart. Styret ønsker å tilbakeføre flere midler til medlemmene, da økonomien anses som god.
Budsjettet ble godkjent.

5.     Kontingent og gjestebetaling
Kontingenten blir holdt uendret på kr 350,-, og gjestebetalingen er kr 100,-.

6.     ValgValgkomiteens forslag ble gjennomgått av Bodil Skorstad.

Valgt ble:
Leder: Eva Østerås (valgt for ett år)

Styremedlemmer:
 
Ida Kvisvik 
(gjenvalgt for to år)
Dagny Skrødahl (ny, valgt for to år)
Hilde Anita Hopen og Hanne-Kristine Ludvigsen var ikke på valg, de ble valgt for to år i fjor, og fortsetter.

Varamedlemmer:
Kirsti Hatlem (gjenvalgt for ett år)
May Kristensen 
(ny, valgt for ett år)

Revisor:
Heidi Bolgnes 
(ny, valgt for ett år)
Vara: Unni Kirknes 
(gjenvalgt for ett år)

Valgkomité:Valgkomitéens sammensetning blir: 
Anne Mette Snustad (ikke på valg, to år igjen av funksjonsperioden) Bodil Skorstad  (ikke på valg, ett år igjen av funksjonsperioden)Astrid Martine Berg (ny, valgt for tre år)
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

7.     Oppmerksomheter
Gavekort og takk til medlemmer med ekstra innsats i 2019;

Til Kari Berg som revisor.
Til Anita Skjellanger som leder av teppeaksjonen. 
Til Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd.
Avtroppende styremedlem Astrid Martine Berg og avtroppende varamedlem Grete Sommervoll Ståhl ble også takket for sin innsats. 
8.     
Årsmøtet ble hevet kl. 19:45.
Trondheim 5. februar 2020


Ann R Sætnan (sign)                                 Ruth Krangsås (sign)