17. september 2012

medlemsmøte 3.oktober - endret program


På grunn av uforutsette hendelser er medlemsmøtet hvor Rigmor skal fortelle om sitt liv som quilter, butikkinnehaver osv utsatt til januarmøtet.

Medlemsmøtet i oktober blir dermed et kosemøte uten særskilt program, men med kaffe og prat foruten show & tell og loddsalg.

Heidi


8. september 2012

Styremøte 05.09.12


Sted: Ranheim forsamlingshus kl 18.00 – kl 18.40
Tilstede: Heidi B, Heidi M, Elisabeth, Ragnhild, Liv- Mari og Mona
Forfall: Hanne- Kristine


Sak 1: Kurs i regi av TQL oktober 2012:
På grunn av lav påmelding til kurshelgen i oktober ble det bestemt at kun av 3 av kursene vil bli gjennomført om ikke mange melder seg på i løpet av møtet 

De tre kursene som vil bli holdt er:
Kurs A: valgfrimodell med Liv Storvik Harby (lørd + sønd)
Kurs D: ”stitching med symaskin” med Heidi Bolgnes (fred).
Kurs G+ H: ”male med fiber” med Nina Lise Moen (fred, lørd og sønd).
Det ble satt en siste frist for påmelding til etter medlemsmøtet 05.09.12.

Styret har nå i flere år forsøkt å gi et godt og variert kurstilbud til medlemmene ei helg i oktober.  Dette er en ganske ressurskrevende arbeid for de som er involvert i dette, og styrets oppfatning nå er at innsatsen ikke står i forhold til resultatet når påmeldingen er så lav. Dessuten er det økonomisk en risikosport.

Dagens styre er ikke innstilt på å gjenta dette. Årsmøtet får evt opprette en egen kurskomite om tilbudet skal bestå.  Hvis ikke får vi bare håpe at butikkene klarer å gi de som ønsker å gå kurs et tilfredsstillende tilbud.

Sak 2: Medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2012 er nå strøket fra medlemslistene.

Tillegg etter medlemsmøtet;
Siw på Quiltegården har tilbudt oss å bruke butikklokalene vederlagsfritt som kurslokale – TQL takket ja til tilbudet med spontan applaus!Referent Mona Baatnes

5. september 2012

Kurshelgen - viktig info!

Etter medlemsmøtet i kveld ble det klart at det blir kjørt 3 kurs;

Kurs A  valgfri modell med Liv Storvik Harby (lørdag og søndag)
Kurs D "stiching med symaskin" med Heidi Bolgnes (fredag)
Kurs G + H "male med fiber" med Nina Lise (mrs) Moen (fredag, lørdag og søndag)

De øvrige kursene hadde for få påmeldte til at de er regningssvarende å gjennomføre.

Siw på Quiltegården har tilbydt Trondheim Quiltelag å flytte kursene til butikken i byen slik at vi slipper å betale husleie.  Vi takker for et flott tilbud og kursene flyttes følgelig til Quiltegården - og vi vil lage lunch som tidligere annonsert.

Påmeldte kursdeltakere vil få en epost med bekreftelse og anvisning for betaling av kursavgift før helga.
Materialliste utsendes når vi får det fra kurslederne, senest 14 dager før kursstart.

mvh
Heidi
4. september 2012

Takk til medlemmene :)


Mottatt epost i dag;
Norsk Tipping vil på vegne av din grasrotmottaker Trondheim Quiltelag takke for ditt bidrag gjennom Grasrotandelen. Hittil i år har din grasrotmottaker mottatt 5843 kroner, mens det totale beløpet de har mottatt siden oppstart med Grasrotandelen er 27472 kroner.

Det nytter :)


mvh
Heidi