29. mars 2017

Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

INVITASJON
til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag  5.april 2017
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

AGENDA:

Kl 18:30 – 19:00: Sydamens hjørne.
Hege Vinje viser applikasjonsteknikk, først og fremst needleturn.

Foredrag av Marianne Tverbakk
Hun vil fortelle om sitt quilteliv. Det er ikke mange som lager så vakre produkter som Marianne Tverbakk fra Verdal. Hun er ekspert på applikasjonsdetaljer, og skal holde kurs på Røros i slutten av april. 
Bare å glede seg.

Kurskomitéen vil også informere.

Månedens tema er  ”Vesker med applikasjonsteknikk".
De som viser frem et produkt under månedens tema får en åre.

Som vanlig blir det åresalg og kaffe/te med kaker.

Verter; Ingeborg Opheim Anderssen og Marte Selbo. De møter kl 18:00.

Kakebakere: Liv Mari Graffer Bye, May Kristensen,
Solveig Kirknes, Elin Marie Damman,
Astrid Johanne Bjerkaker

Husk å ta på navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag
http://trondheimquiltelag.blogspot.com/
og på facebooksiden Trondheim Quiltelag

Velkommen!

20. mars 2017

Styremøte i TQL 19. mars 2017

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Greta McGraw,  Solfryd Dahlseng, Ruth Krangsås, Eva Østerås
Heidi Bolgnes (sak 1)
Forfall: Bodil Skorstad

Møtedeltakerne

Hos Elin, 19.03.17
Eva Østerås, 20.03.17

TQLs blogg

Ansvar

11.  Opplæring i Styreweb
Heidi Bolgnes forklarte styreweb, og hun og Elin la inn styremedlemmene med de riktige tilgangene. Eva laget et arkiv med følgende mapper:
- Medlemsmøter_invitasjoner
- Medlemsmøter_ referat
- Styremøter
- Sytreff
- Kurs
Hvis andre i styret ønsker endringer, er det bare å si fra.                                         Alle

22. Budsjett og regnskap
Kari har fått tilgang til banken og har gjennomgått medlemslista og sendt ut purringer på medlemskontingenten til 18 stykker.
Hun har også bestilt at vi fremover skal ha KID-nummer på faktura, slik at vi slipper å gjette hvem som har betalt når andre enn medlemmene selv betaler.
Vi gjennomgikk budsjettet for 2017 opp mot regnskap for 2016.
Det ble diskutert i hvor stor grad kontoene skal splittes opp.
Kari setter det opp i Styreweb.                                                                                Kari
Bestilte bøker fra Bettina Andersen etterlyses.                                                  Solfryd

33. Evaluering av marsmøtene – medlemsmøte
Ruth er som regel først på møtene. Hun låser opp døra nede, og gir adgangskort til vertene. Hun henter ut gjesteboka og gir den til vertene og minner dem om retningslinjene for vertene.                                                                                     Ruth
 
Det er behov for at noen tørker over sølete bord på slutten av møtet. Det ble enighet om at vi i styret gjør det til slutt.                                                                        Styret

Show and tell på marsmøtet: Det var veldig mange quilter, og rollene må avklares. Det ble enighet om at den som leder show and tell, og den som tar bilder, skal ikke i tillegg gå med produktene.
Solfryd tar ansvaret for show and tell, mikrofon og gevinster.                          Solfryd
Påskeblomst på aprilmøtet + de stoffene som er skjært. 

Ansvaret for årene og opplesning av tall:                                                           Greta
De lange årene holdes av til slutt.

Kakeliste og liste over verter:                                                                              Kari


Sytreffet 15. Mars
Styret syns at sytreffet var vellykket, det var et godt oppmøte og god stemning. Positivt at gjester ble ønsket velkommen.
Styret ønsker at kursgruppen informerer litt på neste møte om den oppsummeringen og videre planer.
Det er kommet forslag med en felles kaffepause.
Styret mener at de som arrangere treffet og har med kake ikke skal behøve å betale inngangepenger, men endelig beslutning ligger hos kursgruppen.
Ruth tar med innspill til kursgruppen.
Vi takker kursgruppen for en flott arrangement.

Det ble foreslått at TQL-styret tar kontakt med tidligere medlemmer og hører om de har lyst til å komme tilbake. Det var sekretær som fikk oppgaven. Knyttes til informasjon om planer om sytreff el.l i tillegg til ordinære møter.         Eva


44.  Godtgjørelse for foredrag
Det er enighet i styret om at honorar for foredrag kan differensieres, og at det normalt skal være mellom kr 1500 – 2500. Lengde på foreragene er forskjellig også. Kun i særlige tilfeller går vi ut over 2500 kr. Refusjon av utlegg skjer kun mot kvittering og etter billigste reisemåte (dette kommer i tillegg til honorar). 

Butikkene skal normalt ikke ha kjøregodtgjørelse.

55. Sommeravslutning
Det er innhentet tilbud fra Sverresborg, med et opplegg med informasjon og mat. Det viste seg å være kostbart, så flere alternative løsninger ble diskutert.  

66. Hjemmesiden til TQL
Ble diskutert. Hvis vi sletter den, må vi ha en løsning med mailene til TQLs ulike roller. Elin vurderer det nærmere.

77. Infofolder for TQL
Solfryd foreslo at TQL lager en informasjonsbrosjyre. Vi tenker på det.

Det er også kommet opp ønske om forklaring til quilteuttrykk. Det er en ordliste på NQF sin hjemmeside, og vi kan henvise til den.     
http://www.nqf.no/engelsk-norsk-ordliste/

88. Evaluering av retningslinjer for vertene
Dagens retningslinjer ble utdelt og gjennomgått. Det ble enighet om at de fortsatt er greie, men det er viktig at vertene leser de når de kommer.

99. Quilt in Public day - QUIP
Tredje lørdag i juni er en dag hvor quiliting anbefales å bli vist i det offentlige rom.
Vi tenker over om vi skal finne på noe, gjerne sammen med andre, kanskje spørre butikkene?

1 10. Møteplaner fremover

April
Hege Vinje har sydamens hjørne med applikasjon / needleturn.
Marianne Tverbakk har foredrag om ”Mitt quilteliv”.
Månedens tema: Vesker med applikasjonsteknikk.

Mai
      Foredrag av: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet. Hun forteller også om sjablonger og trykk det blir etterpå og ikke før møtet. 
      Møtet vurderes å starte kl 18:30 for at hun skal få nok tid. 
      Månedens tema: Sjablonger og trykk.

Sommeravslutning onsdag 7. juni
Det ble diskutert mulige opplegg for sommeravslutning.
Oppgaver ble fordelt, men det ble ikke tatt beslutning.
Månedens tema: Reisemapper

Septembermøtet:
Vi ønsker å ha flere arbeidsstasjoner.
Avtalt:  
Anne Donia: Prairie Points (spisser/trekanter som avslutning på tepper i stedet for lukkekant)
Solfryd Dahlseng: Artquilt
Elin Gjølme Haugen: Demo av twisterlinjal
Kari Berg: Den stor Quick Curver – linjalen
Sølvi Alfnes: Disappearing ninepatch

Andre aktuelle tema:
Utvalg av symaskin-nåler og tråd
Informasjon fra Reprogruppa
Applikasjon – vi finner noen som kan vise
Søm av vesker

Oktobermøtet:
Frøydis Myhre – avtalt.
Månedens tema: Kaffe Fassett-inspirerte produkter

Novembermøtet
Kristin Stav kommer med foredrag.
Sydamens hjørne? Vurderes nærmere.

Desembermøtet
Alternativer til syprosjekt ble diskutert. Vi tenker på det.  

1 11. Neste styremøte
Onsdag 19. April kl 18:30 hos Greta. 


Referent, 20.03.2017
Eva Østerås

(sekretær TQL)

19. mars 2017

Sytreff i TQL 15. mars 2017

VELLYKKET SYTREFF 15. MARS


Kurskomitéen i TQL arrangerte sykveld  i kantina på Siemens onsdag 15. mars fra kl 18:00. I alt 45 syglade damer (derav 5 gjester) møtte opp, og mange hadde med seg symaskinene sine. Det var stor aktivitet rundt bordene, og både Quiltegården og Abbys Tekstiler stilte opp med butikkutsalg.
Dette ble satt stor pris på av de som hadde behov for stoff eller utstyr.


Kurskomiteen hadde sørget for både kaffe og hjemmebakte kaker og la til rette for at alle kunne kose seg med syprosjektene sine. Det ble også anledning til å prate med både kjente og nye syvenner. 


Kurskomitéen Edna, Astrid, Ann-Mari og Ruth gikk rundt og pratet med deltakere for å fange opp ønsker om fremtidige aktiviteter i quiltelaget. Oppsummering kommer senere. 

Vi takker for en hyggelig og vellykket sykveld. 

For TQLEva Østerås(referent)

6. mars 2017

Referat fra medlemsmøte i TQL 1. mars 2017

Referat fra møte i Trondheim Quiltelag
onsdag 1. Mars 2017
kl. 18:30 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5


Ny leder Elin Gjølme Haugen ønsket velkommen og presenterte det nye styret. Det møtte 84 medlemmer og to gjester.

Ann-Mari Duffy viste gamle applikasjonsteknikker i sydamens hjørne, noe var fra
1700-tallet. 


Kveldens foredragsholder var Lar
s Rune Aspmodal fra Åsenfjord. Han fortalte om sitt arbeid med quilter, og viste flere håndquiltede tepper. Lars Rune har en forkjærlighet for gamle stoffer, design og teknikker, og syr med reproduserte stoffer, gjerne i mørke fargetoner. Ett teppe hadde han designet selv med farver som pelsen til kattene hjemme. Du kan lese om Lars Runes arbeid i Quiltemagasinet nr 1/17.  Den nye kurskomiteen: Astrid Berg, Edna Nylen og Ann-Mari Duffy  informerte om planer fremover. Første arrangement er quiltetreff onsdag 15. mars kl 18:00 i Siemenskantina. Det blir opprettet et arrangement på Facebook for påmelding. Medlemmer kan gjerne ta med seg venner eller f.eks barnebarn. Det er viktig å tipse kurskomiteen om kursønsker fremover. Det planlegges helgekurs til høsten.

Kveldens vis og fortell ble svært innholdsrikt, og det var sannsynligvis rekord i antall fremviste produkter. Månedens tema var ”Gjenbruk av stoffer”, og det ble vist frem flotte, varierte produkter. Det var gjenbruk av alle slags klær. I tillegg ble det vist frem svært mange andre produkter av ulike slag.Quiltegården og Abbys hadde butikker åpne på møtet med godt utvalg av stoffer.
Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av gevinster. Gevinstene kom fra Abbys Tekstiler denne gangen.
 
En stor takk til alle bidragsytere for en trivelig kveld. En ekstra takk til kakebakerne og vertene.      

Referent

Eva Østerås (sekretær)