17. januar 2019

Innkalling til årsmøte i Trondheim Quiltelag 06.02.19

Vi innkaller med dette til årsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 6. februar kl 19:00 i Siemenskantina.
Årsmøtedokumenter er utsendt på mail til medlemmene.
Det vil ikke bli utdelt papir på møtet, men sakene blir gjennomgått og vist på storskjerm.

Sakliste:

1. Valg av årsmøteadministrasjon;
- Møteleder og referent
- To til å signere protokollen
- To til tellekorps

2. Årsberetning for 2018    Årsberetning for 2018 er utsendt på mail til medlemmene.

3. Regnskap for 2018    Revidert regnskap er utsendt på mail til medlemmene.

4. Kontingent og gjestebetaling
    Ingen endringer er foreslått.

5. Innkomne forslag
    Ingen forslag er kommet.

6. Budsjett for 2019
    Forslag fra styret er utsendt på mail.

7. Valg
Valgkomiteens forslag er utsendt på mail.

Generelt:
Alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2019 har stemmerett på møtet.
Lurer du på noe mht medlemskontingenten, vennligst ta kontakt med kasserer Kari Berg på mail til kasserer@trondheimquiltelag.no

Etter årsmøtesakene blir det kaffe og kjøpt bløtkake, åresalg og show and tell.
Tema for show and tell er: VALENTINE / HJERTER.

GI-BORT-KROK 
Har du stoff eller mønster som du har lyst til å gi bort eller selge for en billig penge?
Ta det med på møtet, og legg det på et bord som blir avsatt for medlemmenes bytte/kjøp/salg/gi bort.
Mangler du et stoff? Kan også etterspørres, her er det mange som kan hjelpe deg.

Verter er May Kristensen og Marte Selbo. De møter kl 18:00 og tar med en duk til bordet i gangen. 

Husk navneskilt!

VELKOMMEN TIL BRATSBERGVEGEN 5, SLUPPEN

Hilsen Styret

11. januar 2019

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 9. januar 2019


Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 9. januar 2019
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5.

Leder Elin Gjølme Haugen ønsket 99 medlemmer (3 nye!) og 5 gjester velkommen til nytt quilteår, og gjennomgikk de ønskene som medlemmene har fremlagt for året 2019. Det er noen forhold som vil bli endret på bakgrunn av disse svarene; for eksempel kan alle nå ta med seg noe de vil gi bort eller selge av stoff eller quilteutstyr og legge på et bord i rommet. Hvis noen mangler et stoff, er dette også noe man kan etterlyse på et quiltemøte.
Mange ønsker seg symøter i tillegg til de vanlige medlemsmøtene. Styret vil foreslå to symøter i 2019 og legge inn rom for dette i budsjettet. Forutsetningen er at det blir arrangert i et annet lokale enn på Siemens.  Sygrupper og øvrige medlemmer ble oppfordret til å si fra hvis man vet om et lokale eller kan tenke seg å ta ansvar for et symøte. Øvrige ønsker vil bli vurdert av nytt styre etter årsmøtet i februar.


Kveldens foredragsholder var Hanne-Kristine Ludvigsen som fortalte om sitt quilteliv. Hun lærte mye av sin bestemor, og etter hvert av mange ulike quiltere i ulike livsfaser. Hun hadde med seg veldig mange flotte produkter, både ferdige og uferdige. Det var svært inspirerende å se et av våre egne medlemmer vise og fortelle om så mye flott quiltearbeid.Tema for show & tell var ”Vinter ” og  det ble vist frem noen flotte arbeider.
I tillegg var det også andre produkter med andre tema.
Anita Skjellanger oppfordret til å sy for teppeaksjonen. Man vil få vatt og bakstykkestoff. Det eneste man trenger å kjøpe selv, er tråden. 

Som vanlig var det åresalg, og kake- og vertsliste for 2019 ble sendt rundt. Gevinstene var fra Abbys tekstiler, og i tillegg kom det fem ekstra gevinster fra ”Kreative sting”. 
Møtet ble avsluttet med at Elin takket alle bidragsytere for innsatsen.  
 
Eva Østerås (sekretær)
Trondheim, 10.januar 2019. 
                 


10. januar 2019

Referat fra styremøte i Trondheim Quiltelag


                                                                                                            Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Astrid Martine Berg, Ida Kvisvik Rosenlund, Kirsti Hatlem,
Eva Østerås
Forfall: Grete Sommervold Ståhl


Møtedeltakerne 

Hos Astrid, 08.01.19
Eva Østerås, 08.01.19 

TQLs blogg

Ansvar

1.    Forberede årsmøtet 6. februar 2019
Følgende dokumenter ønsker vi å sendes ut på mail minimum 2 uker før årsmøtet sammen med sakliste.                             /Eva                                                     

a) Årsrapport 2018

Elin hadde sendt ut et forslag på mail på forhånd som ble gjenomgått og komplettert. Endelig versjon sendes ut.  /Elin                                                          

b) Regnskap 2018

Kari delte ut regnskapsoversikt, og det ble godkjent av styret.

c) Budsjett 2019

Styret satte opp forslag til budsjett for kalenderåret 2019.

d) Valgkomiteens innstilling
Er ikke mottatt, etterspørres.                                          /Elin                                                                          
2.    Bruk av honorar og gavekort i TQL
      Retningslinjene ble gjennomgått og utdypet. Satsene står uten endringer med unntak av teppeaksjonens leder, hvor satsen ble hevet med 200 kr. Det ble enighet om å følge kalenderåret og gi gavekort og honorar hvert kalenderår, ikke samle opp over flere år. Dette er mest praktisk og ryddig mht regnskapet. Avtroppende styremedlemmer avtakkes fortsatt på årsmøtet.

3.    Morsteppe 
      Det ble informert på desembermøtet om saken, og utsendt mail hvor medlemmer og sygrupper ble spurt om noen kunne tenke seg å sy et morsteppe til geriatrisk avdeling på St Olavs Hospital. En person har meldt seg, men ingen sygrupper. De ble enighet om at styret også kan ta jobben, og invitere med de nye styremedlemmene. Quiltingen bestilles i så fall hos en profesjonell og dekkes av TQL etter regning, men med et tak på 3000 kr. Endelig beslutning tas seinere. 

4.    Innhold på vårens møter
Mars: Bjørg Eigard; Trådgrafikk.
Sydamens hjørne; Elin viser hurtigsøm av glidelåsmontering i toalettmapper.
Show and tell: Påskequilt


April: Nina Lise Moen / Mrs Moen; Quilteliv og en medlemsaktivitet – hun har med materialpakker som deltakerne på møtet kan sy av.
Ida kommer ikke.
Show and tell: Vårens quilter

Mai: NB! Møtet blir 8. Mai, da første onsdag er 1. Mai.
Lena Karen Bertheussen / Lekaquilt
Show av tell: Toalettmapper

5.    Evaluering og medlemmenes ønske for 2019
      Eva hadde summert opp de svarene som kom på gruppearbeidet på desembermøtet, og i tillegg de som har sendt svar på mail.
Det er mange som ønsker sykveld. Det ble diskutert. Det er enighet om at sykvelder må arrangeres et annet sted enn på Siemens.
Er det mulig at en sygruppe kan ta ansvar for en sykveld?
Svarene vil bli gjennomgått på januarmøtet, og følges opp videre av det nye styret.

6.    Neste møte
      Kaker til årsmøtet må bestilles. Vi bestiller via kantina. 
                                              
Kirsti, Grete og Eva har meldt seg på årsmøtet i NQF og vil representere TQL.
Nye styremedlemmer er også velkommen til å bli med.
TQL har tidligere støttet reisen økonomisk med 2000 kr pr person, men ikke mer enn kr 10000 til sammen. Denne praksis fortsetter. 

Trondheim, 8. januar 2019
Eva Østerås (sekretær TQL)

2. januar 2019

Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 09.01.19

Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 9. januar 2019
kl 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5
(dørene åpnes kl. 18:30)

Velkommen til januarmøtet i TQL, og tradisjonen tro vil et medlem fortelle om sitt quilteliv. Denne gangen er det Hanne Kristine Ludvigsen sin tur, og vi gleder oss til å høre på henne.

I tillegg vil vi ha en oppsummering av de ønskene som medlemmene har for 2019. Noen av disse ønskene kom i forbindelse med julequizen, andre har kommet på mail i ettertid. 

Show and tell
Tema for show & tell er  ”VINTER”. De som viser frem et produkt innen dette temaet, får en åre. 
Som vanlig blir det åresalg og servering av kaffe/te med kaker og frukt.

Kaker/frukt/grønt:
Lillan Evensen, Brit Grøtan Kvam, Anita Skjellanger, Kirsten Sollie og Birgitta Tangvik. 

Verter: 
Kari Skauge og Anne Lovise Reitan. De møter kl 18:00 og tar med en løper til velkomstbordet i gangen.

                                   Husk navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebooksiden eller bloggen


Vi ønsker både medlemmer og gjester hjertelig velkommen!