25. april 2017

Invitasjon til medlemsmøte i TQL onsdag 3. mai kl 18:30

INVITASJON
til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 3. mai 2017
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5


 Kl 18:30 Foredrag av Bente Vold Klausen
Bente Vold Klausen har nylig sluttet som redaktør av Quiltemagasinet. Hun vil fortelle om sitt quilteliv, og hvordan hun jobber med kreative prosesser. Hvordan blir et nytt bilde til? Fra inspirasjon, idé og til ferdig arbeid. Hun vil vise bilder av tepper hun har laget de siste 20 år, og ønsker å inspirere oss til å eksperimentere og leke.
Bente vil også vise oss hvordan hun bruker sjablonger til trykk og bruk av malerruller. Så nå er det bare å glede seg!  

Kurskomitéen vil også informere.

Månedens tema er  ”Sjablonger og trykk”.
De som viser frem et produkt under månedens tema får en åre.

Som vanlig blir det åresalg og kaffe/te med kaker.

Verter; Bente Bygland Vinsnes og Unni Kirknes. 
De møter senest kl 18:00.

Kakebakere: Heidi Mesteig, Bente Bygland Vinsnes , Unni Kirknes, Peggy Jørgenson og Rønnaug Holsæter.

Husk å ta på navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag
http://trondheimquiltelag.blogspot.com/
og på facebooksiden Trondheim Quiltelag

Medlemmer og gjester er hjertelig velkommen!

21. april 2017

Referat fra Styremøte i TQL 19. mars 2017

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Greta McGraw, Ruth Krangsås, Bodil Skorstad, Eva Østerås
Forfall: Solfryd Dahlseng

Styret

Hos Greta, 19.04.17
Eva Østerås, 19.04.17

TQLs blogg

Ansvar

1.     Oppfølging siden sist
Ble diskutert.

2.     Sommeravslutningen
Det ble besluttet at sommeravslutningen legges til kantina på Siemens onsdag 7. juni, og at vi bestiller tapas hos Eurest. Dørene åpnes kl 18:30 og maten serveres kl 19.
Styret er verter denne kvelden, dekker bord, pynter med blomster og ordner med premier. Det er forbudt å bruke levende lys.
Vi lager en quiz som løses i grupper. Det skal også bli underholdningsinnslag.
Oppgaver ble fordelt.

Påmelding vil måtte gjøres på forhånd, ved at man betaler egenandelen via en faktura med KID-nr. Kari sjekker om det er greieste måte.                                                                                                                           
Eurest må ha beskjed om antall påmeldte 31. mai. Medlemmenes betalingsfrist/påmeldingsfrist blir onsdag 24. mai.
Dette må forklares i invitasjonen. Husk info om allergier, det kan sendes til Elin på tlf nr 93222693 eller på mail i god tid på forhånd.

Egenandelens størrelse ble satt til 200 kr for medlemmer og 350 kr for gjester.
Eva sender utkast til invitasjon på høring i styret før det sendes ut.                          
Ruth regner litt på alternative antall for å ha styring på økonomien.                           

3.     Kursplaner
Ruth informerte fra kurskomiteen. Neste sykveld blir onsdag 24. mai.
Det jobbes med spennende kursledere til høstens kurs.

Refusjonsskjema for kursholdere er oppdatert av Kari og hun legger det på Styreweb.

4.     Presentasjon av Ann-Mari Duffy
Ann-Mari Duffy er intervjuet av Bodil som jobber med en presentasjon av prosessen og hennes vinnerteppe. Legges på bloggen.                                                                                                                                    

5.     Hjemmesiden til TQL
Mailadressene er fremdeles ikke i orden. Kari har administratortilgang, og kan visstnok korrigere det.  
GNIST: Vi ønsker å ta i bruk all funksjonalitet til beste for medlemmene,
aktivitetsliste og påminnelse om møter.                                                                       

6.     Infofolder for TQL
Den gamle informasjonsbrosjyren er utsendt til styret på høring, og det er enighet om at den må fornyes og moderniseres. Gjerne med bilder av quilteprodukter.
Greta lager en liten billedmontasje som Bodil og Eva jobber videre med.                   

7.     Quilt in Public day - QUIP
Tredje lørdag i juni er en dag hvor quiliting anbefales å bli vist i det offentlige rom. Elin spør butikkene om de vil være med.   

8.     Møteplaner fremover
Onsdag 3. Mai
Foredrag av: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet. Hun forteller om sitt quilteliv og sjablonger og trykk.
Møtet starter kl 18:30 for at hun skal få nok tid.
Månedens tema: Sjablonger og trykk.
Øvrige oppgaver ble fordelt.  

Septembermøtet:
Vi ønsker å ha flere arbeidsstasjoner.
Avtalt:  
Anne-Donia Bruun Hafskjold: Prairie Points (spisser/trekanter som avslutning på tepper i stedet for lukkekant)
Solfryd Dahlseng: Artquilt
Elin Gjølme Haugen: Demo av twisterlinjal
Sølvi Alfnes: Disappearing ninepatch
Magnhild Sandvei: Håndsømprosjekt – søm av sirkler til applikasjon
Greta McGraw: Dobbel weddingring

Det ble diskutert honorar for de som bidrar her.
Det var enighet om at vi skal gi mer enn til en vanlig Sydamens hjørne.
Forslag om 12 – 1500 kr, kan også differensieres, men alle som demonstrerer en teknikk må få det samme.

9.     Neste styremøte
Vi tar neste runde med avklaringer på messenger.Referent, 19.04.2017
Eva Østerås (sekretær TQL)

6. april 2017

Referat fra medlemsmøte i TQL 5. april 2017

Referat fra møte i Trondheim Quiltelag
onsdag 5. april 2017
kl. 18:30 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5


Leder Elin Gjølme Haugen ønsket velkommen. Det møtte 85 medlemmer og to gjester. Det kom også to nye medlemmer, noe vi setter stor pris på.

Hege Vinje viste needleturn applikasjonsteknikk i sydamens hjørne, og hadde med noen av sine nydelige arbeider. Hun hadde mange gode tips å gi, og mange interesserte samlet seg rundt henne.


Kveldens foredragsholder var Marianne Tverbakk fra Verdal
.
Hun fortalte om sitt arbeid med quilting over mange år, og hvordan arbeidet har utviklet seg over tid, både mht former, farger og metoder. Marianne bruker i dag applikasjonspapir som ikke fjernes fra arbeidet, og anbefalte dette. Hun startet med quilting i Bergen, hvor hun har bodd tidligere. I dag lager Marianne detaljerte applikasjoner, og hun viste frem flotte arbeider med ulike teknikker. Hun kom med flere gode tips, bl.a. å ikke legge arbeider på gulvet for å se, men heller henge de opp, da vi bedre kan betrakte helheten. Det har med måten øynene fungere på. Kurskomiteen v/Astrid Berg informerte om følgende planer fremover:
Sytreff i Siemenskantina:
Onsdag 24. mai fra kl 18:00 – 22:00.
Onsdag 20. September
Fredag og lørdag 27. og 28. oktober
Kurs:
Lørdag og søndag 11. og 12. November.
Kursgruppen starter nå arbeidet med å finne kursholdere. Påmelding vil skje via Trondheim Quiltelags facebookside.

Wenche Wolff Hatling viste fram et stort teppe som er avbildet i siste Quiltemagasinet. Hun oppfordret også til å bruke bomullsposer i stedet for plast.

Kveldens ”Vis og fortell” ble variert – svært mange fine produkter ble fremlagt og vist. Vi fikk se Ann Mari Duffys flotte teppe som vant førstepremie i tradisjonell klasse på NQFs årsmøte, og Siw fra Quiltegården gav henne en velfortjent bukett roser.  Månedens tema var ”Vesker med applikasjon”, og flere flotte vesker ble vist frem.
Quiltegården, og Abbys og Northern Quilt hadde butikker åpne på møtet med godt utvalg av stoffer. Møtet ble som vanlig avsluttet med åresalg og trekning av gevinster. Gevinstene var stoffgaver som TQL har fått, og påskeblomster.
Elin takket alle bidragsytere for en trivelig kveld.
 Vi ønsker alle en riktig god påske! Referent, Eva Østerås (sekretær)