20. februar 2017

Invitasjon til medlemsmøte i TQL

INVITASJON
til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag  1. mars og sytreff 15. mars 2017
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

AGENDA FOR MEDLEMSMØTET:
(Se lenger ned for informasjon om sytreffet)
Kl 18:30 – 19:00: Sydamens hjørne.
Ann Mari Duffy som viser reproduserte stoffer og ulike teknikker som benyttes ved reproduksjon av quilter.

Foredrag av Lars Rune Aspmodal.Lars Rune bor i Åsenfjord og driver med quilting.
Da Maurtua meldte avbud pga sykdom, var vi heldige og fikk avtale med Lars Rune om å fortelle om sitt quilteliv. Han er spesielt interessert i reprostoffer. Se også Quiltemagasinet nr 1/17.

Månedens tema er  ”Gjenbruk av stoffer".
De som viser frem et produkt under månedens tema får en åre.

Som vanlig blir det åresalg og kaffe/te med kaker.

Verter; Anne Marie Pedersen og Rita Marie Carlsen, og de møter kl 18:00.
Kakebakere: Unn Marit Forbregd, Liv Ranum, Magnhild Sandvei, 
Anne Lovise Reitan, Bente Rhoden Forseth, Grete Frøiland.

Husk å ta på navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag


Hjertelig velkommen! 

INVITASJON TIL SY SYTREFF

TID: ONSDAG 15. MARS 2017 KL. 18.00 TIL 22.00
STED: KANTINA PÅ SIEMENS
INNGANG: KR 50.-

Kurskomitéen har hatt sitt første møte og kommet fram til at vi ønsker å arrangere et sytreff med tanke på å fremme syglede, trivsel og vennskap.
Vi inviterer derfor medlemmer av Trondheim Quiltelag til å ta med seg en syglad venninne eller f. eks barnebarn til denne kvelden. Ta med symaskin eller et håndsøm-prosjekt du har lyst å sy på. Har du et syprosjekt som sitter litt «fast» kan du kanskje få nye impulser til videre fremdrift.
Kurskomitéen ordner med skjøteledninger og strykjern.
Kaffe og te ordner vi også.
Kurskomitéen vil også benytte kvelden til å gå rundt å snakke med dere om hva dere ønsker av fremtidige kurs og sytreff.

Hjertelig velkommen skal dere være.

Mange hilsen Edna, Ruth, Ann-Mari og Astrid

7. februar 2017

Styremøte i Trondheim Quiltelag 6. februar 2017

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim QuiltelagElin Gjølme Haugen, Kari Berg, Greta McGraw,  Solfryd Dahlseng, Ruth Krangsås, Bodil Skorstad, Eva Østerås

Møtedeltakerne

Hos Elin, 06.02.17
Eva Østerås, 07.02.17

TQLs blogg

Ansvar

1.     Bli kjent og konstituering av det nye styret
Fordeling av oppgaver.

Elin Gjølme Haugen ble valgt til leder på årsmøtet.
Øvrige verv ble fordelt slik:
Eva Østerås:  Nestleder
Kari Berg: Kasserer og innkjøpsansvarlig
Eva Østerås: Sekretær,
Greta McGraw: Web-ansvarlig, med Bodil Skorstad som støtteperson
Solfryd Dahlseng: Tar ansvaret for Vis og fortell, gevinster og kontakt med butikkene.
Ruth Krangsås: Kurskoordinator, kaffeansvarlig og kontaktperson til Eiendomsdrift på Siemens.
Eurest driver kantina, og kasserer etablerer kontakt for å få faktureringen.
Øvrig kurskomite: Edna Nylen, Ann Mary Duffy, Astrid Martine Berg

Det ble snakket om hvordan vi kan sikre at gjester og nye medlemmer  føler seg velkommen og godt ivaretatt.
Vi ser på retningslinjene for vertene på nytt, og ser om vi burde gjøre mer.
Solfryd tilbød seg å følge med på de nye, slik at de ikke blir sittende alene.


2.     Plan for våren 2017 – justeringer?

Plan for vårhalvåret er i all hovesak lagt av det gamle styret:

MARS
MaurTua kommer og viser Kaleido-linjal i sydamens hjørne og også foredrag
om sin virksomhet, bl.a. gjenbruk.
Marit Johnsen og Tordis Suleng i MaurTua Tekstil kommer med foredrag, modeller og varer for salg.
Månedens tema: Gjenbruk av stoffer.

APRIL
Hege Vinje har sydamens hjørne med applikasjon / needleturn.
Marianne Tverbakk har foredrag om ”Mitt quilteliv”.
Månedens tema: Vesker med applikasjonsteknikk.

MAI

   Sydamens hjørne blir om sjablonger og trykk.
   Foredrag av: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet.
   Månedens tema: Sjablonger og trykk.


3.     Sommeravslutning
Det ble diskutert mulige opplegg for sommeravslutning.
Oppgaver ble fordelt, men det ble ikke tatt beslutning.
Månedens tema: Reisemapper

4.     Høstplan

Septembermøtet:
Vi ønsker å ha flere arbeidsstasjoner.
Avtalt:  
Anne Donia: Prairie Points (spisser/trekanter som avslutning på tepper i stedet for lukkekant)
Solfryd Dahlseng: Artquilt
Elin Gjølme Haugen: Demo av twisterlinjal
Kari Berg: Den stor Quick Curver – linjalen

Andre aktuelle tema:
Utvalg av symaskin-nåler og tråd
Informasjon fra Reprogruppa
Applikasjon – vi finner noen som kan vise
Disapperaring ninepatch
Søm av vesker

Oktobermøtet:
Frøydis Myhre – avtalt.
Månedens tema: Kaffe Fassett-inspirerte produkter

Novembermøtet
Det ble diskutert mulige kandidater.
Sydamens hjørne? Vurderes nærmere.


5.     Neste møte
Neste møte blir hjemme hos Kari og hovedtema er å lære seg styreweb.


Referent, 07.02.2017
Eva Østerås

(sekretær TQL)

2. februar 2017

Referat fra medlemsmøte/årsmøte 1. februar 2017


Referat fra møte i Trondheim Quiltelag

onsdag 1.februar2017

kl. 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5 Leder Kirsti Evjen ønsket velkommen. Det møtte 74 medlemmer og 1 gjest.
115 medlemmer hadde betalt årskontingenten.
Møtets hovedtema var årsmøtet, se egen protokoll. De som sluttet i sine verv, ble takket med gavekort på kr 250,-.

Etter årsmøtet var det kaffe og bløtkake.

Det var invitert til medlemmenes lappemarked. Mange hadde ryddet på syrommet og solgte overskuddsvarer til andre. Det var gode muligheter for å gjøre en god handel, for prisene var lave. Bøker og blader skiftet også eiere. Noe ble gitt bort gratis, og TQL fikk stoffer som kan benyttes seinere. Takk til alle bidragsytere.Månedens tema for ”Vis og fortell” var rufseteknikk, og det ble vist fine produkter.
Videre fikk vi se utrolig mange ulike quilte-arbeider. Sølvi Eriksen, Hege Vinje og Ann-Mari Duffy fortalte fra reprogruppen, som skal ha sitt neste møte 15.02. kl 18:00 hos Quiltegården. De skal ha en utstilling på Røros.
Det blir Quiltekafe 16.02. fra kl 13:00 hvor Marianne Engeset Nybølet fra Karmaquilt kommer på besøk til Quiltegården. 


Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av gevinster. Gevinstene kom fra Quiltegården og medlemmer.
En stor takk til de to butikkene og de to vertene for flotte bidrag på møtet.      


Referent

Eva Østerås (sekretær)                   

1. februar 2017

Protokoll fra årsmøte i TQL 1. februar 2017


                                                                        Protokoll fra årsmøtet

 
 
Årsmøte i Trondheim Quiltelag
 
74 medlemmer i TQL
 
 
 
 
Styret
 
Siemens, 01.02.17
Eva Østerås, 01.02.17
 
På TQL’s blogg
 
 

 

AGENDA


 1. Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps.
 2. Årsberetning for 2016
 3. Regnskap for 2016
 4. Innkomne forslag fra medlemmene
 5. Forslag fra styret
 6. Kontingent og gjestebetaling
 7. Budsjett
 8. Valg. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning. 1. Valg.
  Valgt ble:
  Møteleder: Kirsti Evjen
  Referent: Eva Østerås
  Signering av protokoll: Heidi Mesteig og Astrid Berg
  Tellekorps: Solfrid Dahlseng og Bente Bygland Vinsnes

 2. Årsberetning for 2016
  Leder Kisti Evjen gjennomgikk årsberetningen, som var utsendt på forhånd. Årsberetningen ble godkjent.

 3. Regnskap for 2016
  Kasserer Elisabeth Wæhre gjennomgikk balanse og resultat for 2016.
  Regnskapet ble godkjent.

 4. Innkomne forslag fra medlemmene
  Det var ingen innkomne forslag.

 5. Forslag fra styret
  Forslaget var utsendt på forhånd:
  - Det opprettes en kurskomité med 3 medlemmer
  - En av medlemmene/varamedlemmene i styret blir bindeledd mellom kurskomitéen og styret. Styre/varamedlemmet får ansvar for gjensidig oppdatering underveis i kursplanleggingen iht innhold og økonomi.

  Forslag til vedtak:
  Det opprettes en kurskomité som velges for to år. Det nye styret gis fullmakt av årsmøtet til å oppnevne medlemmer til kurskomiteen.

  Det ble spurt om det var nødvendig med årsmøtevedtak. Det ble svart at et vedtak ville binde styret mer.

  Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. 

 6. Kontingent og gjestebetaling
  Det ble vedtatt å holde kontingenten uendret på kr 350,-.
  Gjestebetalingen ble vedtatt uendret på kr 100,-.
   

 7. Budsjett
  Kasserer Elisabeth Wæhre gjennomgikk budsjettet for 2017.
  Budsjettet ble godkjent med følgende endring:
  Honorar til styret endres fra kr 6000,- til 7000,- (som i fjor).


 8. Valg
  Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av Solveig Kirknes.

  Valgt ble:

  Leder: Elin Gjølme Haugen (ny, for ett år)

  Styremedlemmer:

  Greta McGraw (ny, for ett år etter at nestleder Rønnaug Holsæther ba om fritak etter ett år)
  Kari Berg
  (ny, for to år)
  Solfrid Dahlseng
  (ny, for to år)

  Eva Østerås var ikke på valg.

  Varamedlemmer:

  Ruth Krangsås (ny, for ett år)
  Bodil Skorstad
  (ny, for ett år)

  Kurskomité:
  Ann Mari Duffy og Edna Nylen (for to år).

  Revisor:
  Marit Sjøbakk
  (gjenvalg for ett år)
  Vara: Unni Kirknes
  (gjenvalg for ett år)

  Valgkomité:
  Disse skal jobbe i valgkomiteen mot årsmøtene i årene:
  Liv-Mari Graffer Bye (2016, 2017, 2018)
  Solveig Kirknes (2017, 2018, 2019)
  Kirsti Evjen (ny, for 2018, 2019, 2020)

  Årsmøtet ble hevet kl 20:15.

  Trondheim 1. februar 2017


 ___________________               ___________________________
Heidi Mesteig    (sign)                                     Astrid Berg (sign)