20. januar 2020

Innkalling til årsmøte i Trondheim Quiltelag 05.02.20

Møteinnkalling


Årsmøte i Trondheim Quiltelag

Bratsbergvegen 5, Siemenskantina
kl 19:00 – 21:30
Dørene åpner kl 18:30

Alle medlemmer i TQL som har betalt sin medlemskontingent

Medlemmene i TQL

Siemens, 05.02.20
Eva Østerås, 20.01.20 

TQL´s blogg
AGENDA:
Ansvar

1.     Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellkorps.
Godkjenning av av møteinnkallingen.

2.     Årsberetning for 2019
Årsberetning er utsendt til alle medlemmer.

3.     Regnskap for 2019
Regnskap, noter og revisors godkjenning er utsendt til alle medlemmer.

4.     Kontingent og gjestebetaling
Styret foreslår at kontingent på kr 350 pr år og gjestebetaling på kr 100,- pr møte fortsetter uendret.

5.     Budsjett for 2020
Budsjettforslag er utsendt til alle medlemmer.

6.     Valg 
Valgkomiteens forslag er utsendt.

Etter årsmøtet blir det vanlig møte med show and tell, tema er STJERNER. 
Det blir også kaffe og kake, åresalg med mer.
Quiltegården har meldt at de ikke kommer med butikk denne kvelden pga reise, men Abby kommer.
I tillegg gjør vi oppmerksom på at dersom du har lyst til å bidra i aksjonen med å sy quiltetepper til australske familier som har mistet alt de har i brann - så kan du ta med en sydd blokk med tre-motiv, størrelse 12,5 X 12,5 inch. Vi vil da sørge for å bringe disse blokkene til aksjonen, slik at det blir sydd tepper av blokkene våre. 

Verter er Bodil Skorstad og Kirsten Sollie.

Vel møtt.


Trondheim, 20.01.2020
For Styret i TQL
Eva Østerås

Leder

16. januar 2020

Styremøte i Trondheim Quiltelag 13.01.2020

                                                                                                                               
Møtereferat 

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Astrid Martine Berg, Eva Østerås, Hilde Anita Hopen, Hanne-Kristine Ludvigsen og Kirsti Hatlem, Grete Sommervold Ståhl, Ida Kvisvik Rosenlund.

Ikke tilstede

Møtedeltakerne 

Hilde Anitas arb.pl. Møterom Strand
13.01.20 kl.18:00
Hanne-Kristine, 15.10. 

Bloggen


1.    Godkjente saksliste.

2.    Planlegging av Årsmøte 5. februar. 

Hvem gjør hva:
Leder Eva Østerås: Bør velges som møteleder og går gjennom Årsberetningen.
Kasserer Hilde Anita Hopen: Går gjennom regnskap og budsjett.
1 til å skrive protokoll. Eva avtaler med en som kan forberede seg.
Vi trenger 2 til signering av protokoll.
2 til tellekorps, hvis avstemning av sak.
Sekretær Hanne-Kristine Ludvigsen skriver møtereferat fra medlemsmøte etter Årsmøtet er ferdig. Vis og fortell skal ha tema: Stjerner. Åresalg, kjøpte kaker og kaffe. Gevinster fra Abbys. Astrid kjøper inn kaker.

Eva og Hilde Anita har gjort meget godt forarbeid og det ble en flott gjennomgang av både Årsberetning, regnskap og neste års budsjett. Noen formuleringer ble endret, noen lagt til. Endringer i regnskap og neste års budsjett kommer meget godt frem i: Kommentarer til regnskap.
Bra jobbet damer.
Saksdokumentene må sendes ut senest tirsdag 21.januar. Hilde og Eva samarbeider om dokumentene og Eva sender ut mail til medlemmene.

3.    Planlegge Sykveld 15. januar.

Hilde Anita og Hanne-Kristine er verter.

Vi ble enige om hvem baker og har skaffet flere bakere via fb og etter samtale med medlemmer av quiltelaget.
De som ikke kan møte på sykvelden har ordnet noen andre til å stille seg til rådighet. Det er: Kirsten Harvey Solli for Ida og Solfrid Dalseng for Astrid.
Utstyr settes frem: strykebrett, strykejern, skjøteledninger.
Quiltegården stiller med butikk.

4.    Gjennomgang av evaluering av desembermøtet 2019:

Styret har fått mye bra ros for året som har gått. Og tilbakemeldingene fra medlemmene er skrevet opp og ble gjennomgått. Evalueringene vil brukes i videre planlegging av det nye styret.

5.    Gjennomgang av ønskene fra medlemmene for 2020:

Medlemmene ønsker bl.a. mer av: 
-       Sydamens hjørne. Gjerne fra forskjellige medlemmer og evt fra medlemmenes sygrupper.
-       Gjenta medlemsmøte med 4 workshopper. Den var meget godt likt.
-       Sykvelder, valgfri søm og teknikker. Fri inngang og gjester velkommen.
-       Flere ønsker seg dugnad for Teppeaksjonen.

Husk: Trondheim Quiltelag har jubileumsår 2021. Planlegge utstilling og eventuelt bankett? Medlemskonkurranse? Tema, størrelse? Det nye styret må diskutere videre Neste Styremøte: 12. Februar kl 18.00. Eva Østerås kaller inn.


Sykveld i Trondheim Quiltelag 15.01.2020

Sykveld i Trondheim Quiltelag 15.januar 2020

Det ble arrangert en åpen sykveld i Siemenskantina fra kl 18 - 21:30.
Det var gratis inngang, og ble servert kaffe, kaker og frukt. 
Det møtte 32 hyggelige damer som hadde med egne prosjekter. I tillegg møtte teppeaksjonens leder, Anita Skjellanger med stoff, vatt og bakstykkestoffer til disposisjon for de som ønsket å sy til St. Olavs Hospital. Siw kom også med butikken sin.
Det ble en avslappet stemning og trivelig kveld for de som møtte opp. 


Trondheim, 16.01.2020
Eva Østerås

10. januar 2020

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 08.01.20

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 8. januar 2020
kl 19:00 - 21:30 i Siemenskantina, Bratsbergvegen 5.


Leder Eva Østerås ønsket velkommen. Det møtte 103 medlemmer og 2 gjester. Det ble servert kaffe, te, kaker og frukt. Det ble minnet om 4 ukersfristen til å varsle om saker som ønskes behandlet på årsmøtet 5. februar.

Kirsti Hatlem hadde "Sydamens hjørne", og viste frem hvordan vi kan sy små brikker til bruk under glass og krus ved hjelp av Japansk bretteteknikk. Hun viste og forklarte flere ulike varianter.

Kveldens foredrag ble holdt av "vår egen" Ann-Mari Duffy. Hun hadde med seg mange flotte tepper og historier rundt dem. Hun viste bilder på prosjektor og hadde en "hel quilte vegg" av tepper og mindre prosjekter. Hun syr også vesker, taolettmapper, myntpunger m.m. disse ble sendt rundt i lokalet så alle skulle få se og kjenne på.
Vi er imponert av en fantastisk produksjon og kunnskap om faget, stoffer om mønster.
Vi fikk også gjensyn med hennes bidrag til Quilteforbundets medlemskonkurranser.

 Etterpå hadde vi "vis og fortell" med tema: Gjenbruk i quilten. Her ble det vist frem både vesker, løpere, store og små prosjekter.

Anne-Donia har sydd et jubileumsteppe i gave til 3T med gjenbruk av flere treningsplagg i mange sterke farger.
Sølvi Mariann Eriksen har sydd et flott, stort teppe etter ide fra teppe: "Sweet Sunday" (Pinterest). Hun har sammen med Ann-Mari Duffy besøkt flere gjenbruksbutikker og kjøpt duker, bluser og annet gjenbruksstoff med broderier, blonder og flotte farger. Mange biter er blitt satt sammen og blitt mange heksagonblokker.Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av gevinster. Gevinstene ble gitt av Quiltegården. Stor takk til henne for de flotte gevinstene. Takk til vertene som stilte opp på kort varsel pga sykdom og takk til kakebakerne og fruktfat.

Referent: Hanne-Kristine Ludvigsen
Bilder: Ida Kvisvik Rosenlund

9. januar 2020

Sykveld i Trondheim Quiltelag 15.01.20

Velkommen til en uformell sykveld i Siemenskantina onsdag 15. januar 2020.
Dørene åpner kl 18:00, og vi avslutter kl 21:30.

Du tar selv med det du har lyst til å sy på og med. Du kan ta med symaskin, eller satse på håndsøm.
Trenger du hjelp til et prosjekt, er det sikkert noen som kan hjelpe deg.
Hvis du ikke vet riktig hva du skal sy, så er det fint om du syr til teppeaksjonen "Tepper som varmer". St Olavs Hospital ønsker mange tepper til barn og ungdom, og de vil gjerne ha tepper i friske farger. Anita Skjellanger tar med noe stoff og vatt. Se mer om aksjonen på  Bloggen teppeaksjonen

Det vil bli butikker til stede. Det vil også bli laget kaffe og servert frukt og kaker.
Medlemmer i TQL har gratis adgang, og kan ta med gjester/en syvenninne som betaler kr 50,- i inngangspenger.
Vi har lagt ut sykvelden som et arrangement på Facebooksiden til TQL, og det er fint om du melder deg på der.
https://www.facebook.com/groups/Trondheim.Quiltelag

Kakebakere er; Kate Bakken, Liv Elin Lund, Kirsten Sollie, Eva Østerås og Hanne-Kristine Ludvigsen.
Styret kjøper inn frukt.
Verter er Hanne-Kristine Ludvigsen og Hilde Anita Hopen.

Hjertelig velkommen til en hyggelig, sosial og kreativ kveld. 

Med vennlig hilsen
Styret i TQL

2. januar 2020

Invitasjon til Medlemsmøte 8. januar 2020


Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 8. januar 2020
kl 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5
Dørene åpnes kl. 18:30.

Vi ønsker velkommen til januarmøtet i TQL. Det blir årets første møte og vi gleder oss til oppstart av et nytt sy-år.

Kveldens foredrag er med Trondheims Quiltelags medlem Ann-Mari Duffy som forteller om sitt quilteliv. Vi er sikre på at dette blir et et spennende møte med gode historier og flotte tepper.

Sydamens hjørne: Kirsti Hatlem viser og forklarer hvordan man kan lage små brikker til bruk under glass og krus ved hjelp av Japansk bretteteknikk. Hun viser også noen andre tips til bruksmuligheter.

Show and tell
Tema for show & tell er ”Gjenbruk i quilten”, f.eks. bruk av gammel håndsøm i vesker, løpere, quiltetepper m.m.
De som viser frem et produkt innen dette temaet, får en åre. 

Som vanlig blir det åresalg og servering av kaffe/te med kaker og frukt. 

Kaker/frukt/grønt:

Ragnhild Aukan, Eva Aagesen, Ann Sætnan, Inger Marie Ekkerhaugen, Katrine Grimstad Olsen og Kirsten Johnsen
Kakebakerne bes levere kakene til klokken 18.30, slik at medlemmene kan hente kaffe/te og kake/frukt før møte starter.


Verter:
Brit Hermstad og Sølvi Alfnes. 
De møter kl 18:00 og tar med en løper til velkomst bordet i gangen.

Vi minner også om: 
SYKVELD 15. JANUAR

ÅRSMØTE 5. FEBRUAR

Dersom noen har forslag til saker til behandling på årsmøtet, bes om å sende inn dette på mail til leder@trondheimquiltelag.no   Husk navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebooksiden eller bloggen

Vi ønsker både medlemmer og gjester hjertelig velkommen!