26. februar 2015

Medlemsmøte 4.mars 2015


Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 4.mars 2015

kl. 19:00- 21:30 Folkets Hus Ranheim

(dørene åpnes kl. 18.15)

Sydamens hjørne: kl. 18.30-19.00Til dette møtet kommer Heidi Arstad og snakker om kosthold og helse.

Hun forteller sin historie om hvordan hun klarte å slanke bort adskillige kilo etter å ha

lagt på seg over lang tid. Du kan se hennes side på facebook: Min Fete Historie
 
Sydamens hjørne: Søm av lukkekant av Bente Vinsnes

Christina kommer med salg av jerseystoffer og isoli (joggebuksestoff) av høy kvalitet. Hun tar kontanter og har terminal.
Hennes nettside er Bychristina.no
 
Vi har til dette møtet valgt «broderier» som dagens tema for show & tell –

Vi trekker en ekstra gevinst blant de som viser frem produkt innen månedens tema J
 
Som vanlig blir det loddsalg og kaffe/te med ”nogo attått”

Kakebakerne i mars: Ann Rudinow Sætnan, Berit Hansen Gilde, Bettina Nordland,

Birgitta Tangvik, Jorunn Pettersen, June Revdahl og Liv Ranum

Verter i mars: Bettina Nordland og Edna Nylén

Husk kaffekopp

Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag


Velkommen!

9. februar 2015

Referat fra årsmøtet 4.2 2015


Årsmøte ble holdt på Ranheim Folkets Hus 4.februar 2015 med 44 stemmeberettigete damer til stede.

Selve årsmøtet ble greit unnagjort, se årsmøteprotokollen. På sydamens hjørne før møtet viste Anne-Donia Hafskjold hvordan man syr på streken. Mange interesserte fulgte med på det. Hun viste oss et flott teppe etterpå som hun hadde sydd for det meste for hånd. Dette var 50-årsgave til hennes mann. Hun hadde sydd i skjul for ham over lang tid for at det skulle være en overraskelse. Tema for «show and tell» var «vinter» og mange fine produkter ble vist fram. Også andre produkt ble vist fram, som løpere, bilder og mange fine vesker, se bildene under. Vi koste oss med bløtkaker, formkaker og frukt. Ieva fra Litauen hadde med seg masse flotte linstoffer som hun la ut for salg på møtet.  Siw fra Quiltegården var også der med butikk. Åre-salg er også fast innslag, med gevinster fra Northern Quilt denne gangen.
Her kommer bildene:
 
50-årsgaven fra Anne-Donia til hennes mann Bjørn
  
     
                                                   Anne-Donia                                  Kanten på teppet 
 
Ieva med flotte linstoffer

Tema "Vinter":
 


  

Alle de flotte veskene:

 
Stelleveske og teppe til ei lita prinsesse:


  
For- og bakeside på teppet


Fra Siw's butikk

Årsmøte 4.2.2015

 
Årsmøteprotokoll 2015


Sted: Folkets Hus Ranheim
Dato/ tid: 4.2.15 kl.19.00
Antall medlemmer til stede: 44

Saksliste:

1. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll.

2. Årsberetning 2014

3. Regnskap 2014

4. Innkomne forslag fra medlemmene

5. Forslag fra styret

6. Kontingent og gjestebetaling

7. Budsjett 2015

8. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.

 
1.   Møteleder: Kirsti Evjen

Referent: Solveig Kirknes

Signering av protokoll: Dagny Skrødal og Heidi Mesteig

 
2.   Årsberetning ble gjennomgått av styreleder og godkjent med kommentar:

·       Det må presiseres hvilke linjaler og hvilken papir-søm teknikk som er demonstrert på sydamens hjørne i årsberetningen. Dette tas til etterretning. Viser til referat fra hvert enkelt medlemsmøte på vår blogg for 2014. Der er alle detaljene fra sydamens hjørne.
 

3.   Regnskapet ble lest opp av kasserer og ble godkjent med noen kommentarer:

·       Synes de som leverer gevinster skal utelate porto.

·       Bør samle utgiftene til møtene i en post(foredragsholder og reiseutgifter).

·       De som har med butikk til møtene bør ikke belaste reiseutgifter.

 
4.   Ingen innkomne forslag fra medlemmene.

 
5.   Ingen innkomne forslag fra styret.

 
6.   Kontingent og gjestebetaling beholdes som pr. dags dato. Kontingent kr. 350 pr. år og gjestebetaling kr. 50 pr. møte.


7.   Budsjett for 2015 ble godkjent med en kommentar:

·       Man bør sammenligne regnskap 2014 med budsjett 2015 på samme ark.


8.   Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Enstemmig valgt

Leder:               Kirsti Evjen – gjenvalg for 1 år

Styremedlem:    Elisabeth Wæhre – gjenvalg for 2 år (2015-2016)

Styremedlem:    Solveig Kirknes – gjenvalg for 2 år (2015-2016)

Styremedlem:    Astrid Berg - ikke på valg

Styremedlem:    Laila Skauge – ikke på valg

Varamedlem:     Rønnaug Holsæter, ny (valgt for 1 år 2015)

Varamedlem:     Berit Hansen Gilde, ny (valgt for 1 år 2015)

 
Styret konstituerer seg på første styremøte.


Valgkomite:

Liv-Mari Graffer Bye, ny (2015-2018)

Heidi Bolgnes (2015-2017)

Heidi Mesteig (2015-2016)

 
Revisor: Marit Sjøbakk, gjenvalg for 1 år

Vara Revisor: ………………

 

Sign./ tid/ sted:                                           Sign./ tid/ sted:

          Dagny Skrødal                                               Heidi Mesteig

 
        Ranheim 4.2.2015                                         Ranheim 4.2.2015