29. mars 2016

Invitasjon til medlemsmøte i TQL


Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 6. april 2016

kl. 19:00- 21:30 i Siemens-kantina (Bratsbergveien 5)

(dørene åpnes kl. 18.30)

Ingen «sydamens hjørne» denne måned


På dette møtet får vi besøk av Marianne Engeset Nybølet fra KarmaQuilt. Hun har et quilteverksted i Asker, og besøker oss for å  holde foredrag om sitt quilteliv og fortelle om sine arbeider.
Du kan lese om henne på
www.karmaquilt.net      
Her er noen glimt fra hennes produksjon:                                

Tema for show & tell i mars er «Vårblomster”.
Vi trekker en ekstra gevinst blant de som viser frem produkt innen månedens tema.
Som vanlig blir det åresalg og kaffe/te med ”nogo attått” 

Kakebakerne i april:  Rita Marie Carlsen, Anne Marie Pedersen, Grete Frøiland,  
                                 Ida Kvisvik Rosenlund, Kirsti Hatlem, Liv Ranum, 

                                 Birgitta Tangvik 

Verter i april:           Kari Skauge, Anne Lovise Reitan, Lillian Evensen 


Husk kaffekopp
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag
Velkommen!

10. mars 2016

TQL lager flott jubileumsutstilling på Scandic Lerkendal i forbindelse med årsmøtehelg for NQF

Velkommen til Scandic Lerkendal 11. - 13. mars. TQL er en viktig  bidragsyter ved å lage en stor utstilling av produkter laget av TQLs medlemmer. Mange flotte arbeider vil bli å se om du tar turen til Scandic i helgen. Her er utstillingen under arbeid - flere representanter fra TQL jobbet torsdag ettermiddag for å få utstilingen på plass. Ta turen innom!


4. mars 2016

Medlemsmøte 02.03.2016

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 2.mars 2016
kl. 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergveien 5


Det møtte 67 medlemmer og 5 gjester. Hovedoppgaven på møtet var å pakke poser til NQL’s årsmøte på Scandic Lerkendal 11.-13. mars.
I alt 466 pakker ble laget med stor entusiasme. Heidi Bolgnes informerte om planer for årsmøtet.

Vigdis Iversen foreslo at TQL engasjerer seg i 17.mai-toget i Trondheim sentrum. Det var liten respons på dette, slik at det ble bestemt at vi ikke engasjerer oss i år.

Etter kaffepausen ble det ”Show and tell” med tema ”Mitt vanskeligste prosjekt”. Det ble vist frem mange flotte arbeider.
Hovedgevinsten på årsmøtet ble også fremvist. Lukkekanten ble ferdig i løpet av møtet.
Kirsti Evjen fortalte om TQL sitt engasjement på årsmøtet. Hun oppfordret flere til å levere produkter til utstillingen på Scandic Lerkendal. Det kan leveres mellom kl 15 – 17 torsdag 10.03. på hotellet.

Solfrid Dahlseng oppfordret til å fremlegge produkter på bordene slik at det som blir vist frem under Show and tell kan studeres av de som ønsker. Hun fortalte også at en gruppe er etablert for å jobbe med kunstnerisk lappeteknikk, og inviterte flere til å melde seg på.

Kirsti Evjen fortalte at på oktobermøtet kommer Bettina Andersen.
Hun har gitt ut ny bok, og har egne hjemmesider
www.bettinaandersen.dk   
Styret har videre planlagt at vi i forbindelse med Sydamens hjørne skal få demonstrert ulike typer linjaler, en hver gang.

Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av gevinster. Anne Mette Snustad fikk en gevinst for sitt store, flotte sengeteppe.
                        
2. mars 2016

Ref Styremøte 29.02.16


                                                                                                       Møtereferat

 
Styremøte i Trondheim Quiltelag
 
Kirsti Evjen, Elisabeth Wæhre, Vigdis Iversen, Rønnaug Holsæter, Bente Vinsnes, Eva Østerås
 
 

 
 
Møtedeltakerne
 
Hos Kirsti, 29.02.16
Eva Østerås, 01.03.16
 
På TQL’s blogg
 
Ansvar

 

 1. Oppfølging fra årsmøtet
  Referat fra årsmøtet gjøres ferdig, signeres og legges ut snarest.                                                                                                               Kirsti
  TQLs hjemmeside oppdateres med navnene til nytt styre.                                                                                                                   Kirsti 

 2. Konstituering av nytt styre i TQL
  Leder, valgt på årsmøtet: Kirsti Evjen
  Nestleder: Rønnaug Holsæter (kaffeansvarlig, gevinster, kontakt butikkene)
  Kasserer: Elisabeth Wæhre
  Sekretær: Eva Østerås (referat fra møtene)
  Webansvarlig: Vigdis Iversen (blogg, FB)
  Varamedlem: Bente Vinsnes (arrangement medlemsmøte)
  Varamedlem: Solfrid Dahlseng (kakelista, arrangement medlemsmøte)

  Vertskap:
  Det går på rundgang blant medlemmene å være verter på medlemsmøtene.
  Mange er usikker på hva som forventes, og de kommer gjerne først.
  Det ble enighet om å lage en huskeliste som limes inn i boka hvor
  gjestene skriver seg inn.                                                                        
  Eva lager et utkast som sendes til Bente. Til slutt laminerer Kirsti papiret.                                                                                                               Eva/Bente

  Medlemmer i TQL
  Kasserer gjennomgår medlemslista og kontrollerer at medlemskontingent
  for 2016 er betalt. De som har betalt, purres.                                                     Elisabeth

  De som ikke har betalt innen ny frist, strykes som medlemmer.
                                                 
  Medlemsliste merket kakebaking sendes til Eva                                  Kirsti

  .                                                                                                            

 3. Forberedelser til årsmøtehelg på Scandic Lerkendal 11.-13.03.
  Det er pakket 480 kit for salg, kr 150 pr stk; nålpute og boks. Tepper til utstilling
  leveres på Scandic 10.03. mellom kl 15 – 17. Så skal teppene henges opp,
  og det er ønskelig at frivillige deltar. Krus selges for kr 75,-.
  To esker med krus skal fraktes fra kjellerboden på Siemens
  til Scandic 10.03.                                                                                  Elisabeth / Eva
                                                                                                        
  Det vurderes om det er mulig å skaffe pins for salg med TQL-logo på.
  Det mangler fremdeles noen vakter. Forsøker å få flere på møtet 3.03.                                                                                                             Kirsti
  Det skal loddes ut et stort teppe på årsmøtet, lukkekant skal sys.
                                                                                                                 Vigdis
  Plakater tas med på fk. Medlemsmøte 3.3.                                                                                                                      Elisabeth
  Vigdis betales kr 4000,- for sitt design av mønster som skal selges på
  årsmøtehelgen. Det ble avtalt at TQL da skal disponere eventuelt restopplag,
  og eies av TQL.                                                                                                               Elisabeth
  Det ble vedtatt at Kirsti skal få dekket sine utgifter til deltakelse på årsmøtehelgen, fordi hun har en rekke forpliktelser. Hun får dekket deltakeravgift, lunsjer og middager, i alt kr 1660,-
  Vigdis får dekket inngangspenger, kr 150,-.
  Resten av styret betaler selv.

 4. Planer fremover

  Sommertur 2016
  Det ble diskutert. Det er ønskelig med informasjon fra jubileumskomiteen.                                                                                                                Kirsti                                                                                                              

  17.mai
  Vigdis snakket varmt om stor oppslutning fra TQL i borgertoget. Det ble diskutert.
  Det passer ikke for alle på grunn av private planer med familie.
  Det ble enighet om at Vigdis undersøker responsen blant medlemmene
  – tas opp på de to kommende medlemsmøter.                                                 Vigdis
                                                                                                            

  Aktuelle innslag til medlemsmøtene I 2017
  jobbes videre med i Styret:
  - Bente Wold Klausen, redaktør i Quiltemagasinet
  - Bruk av ulike typer linjaler
  - Søm av navneskilt

  Aktuelle tema under "Vis og fortell", blir 4 ganger pr år
  I september: Vinter
  I desember: Vår
  I februar: påske
  I mars: Sommer


  Møtet hevet kl 21:30.
  Eva Østerås
  referent