6. mars 2023

Referat fra medlemsmøte 1.03.23

 91 medlemmer og 6 gjester møtte opp på Siemens for å høre Elin Damman fortelle om sitt Quilteliv. Hun fortalte om hvordan hun begynte å sy først klær så ble det etter hvert quilting. Hun viste fram utrolig mange fantastiske Quilter hun har sydd i løpet av livet. Det var veldig flott å høre henne fortelle om de ulike quiltene og historien rundt hvert teppe.


Siw fra Quiltegården og Liv Elin Lund fra Kreative sting hadde med seg mange fine stoffer og viste fram nye ideer, og mange lot seg friste.

Kirsten informerte om følgende saker:

-Ny demonstrasjon av langarm quiltemaskin hos Klar, ferdig -sy mandag 6.mars kl 16-18.

-Det har kommet inn 5800 kroner til å kjøpe innhold i toalettmappene. Eva jobber med å fylle disse og skal levere mappene på krisesenteret i Tondheim. Det har blitt mange mapper så kanskje noen kan leveres på andre krisesenter i nærheten.

-Trondheim quiltelag er blitt forespurt om vi kan sy et båreteppe/morsteppe. St. Olavs bekoster materialer. 

Dette kan være en fin oppgave for en sygruppe eller anledning til å danne en ny sygruppe.

Noen som føler seg kallet?

-Det blir kurshelg på Stabbursmoen skole i oktober enten i uke 42 eller 43.


-Quilting av tepper som varmer. Sissel Borgh Svange skal øve seg på sin langarmquiltemaskin og har tilbudt seg å quilte tepper til teppeaksjonen gratis i en periode.Hun tar også imot quilting av private tepper mot betaling.

Mange av medlemmene har funnet fram uferdige quilter og meldt på til Ufo-lotteriet. Fram til nå har det blitt påmeldt 32 prosjekter, og mange av de er vist fram. Det er fremdeles mulig å melde på UFOer. Det blir spennende å se de ferdige produktene på septembermøtet!

Kveldens vis og fortell var tema høner og kursprodukter. Det ble vist fram veldig mange produkter.

Takk til de som stilte som verter i kveld:

Ida Rosenlund, Kari Nausthaug


Takk til Kirsten Lihaug, Bettina Nordland, Kirsti Hatlem og Kari Nausthaug for levering av kaker.

Marsipankaken er fra Soknedal bakeri.


Abbys Tekstiler står for levering av kveldens gevinster.

Og tusen takk til Siemens-vertene Unn Marit Forbregd og Ruth Krangsås.

Referent: Marte


5. mars 2023

Referat styremøte 27.02.23

 

Referat fra styremøte 27.02.23

Alle tilstede unntatt May Kristensen


Sak 1: Konstituering av styret

Vi ønsker Brit Hermstad velkommen inn i styret som vara.

Alle fortsetter i de vervene de har.


Sak 2: Marsmøte- Invitasjon er sendt ut. 

Vi har fått kakebakere, man mangler noen som kan ta med frukt.

Vi mangler verter.

Gevinster er ordnet hos Abbys tekstiler.

Husk navnelapper for de som ikke har

Påminnelse UFO lotteri

Salg/gies bort bord blir 12.april og ca 4 ganger i året.

Anne Mette møter vertene og tar imot gjester og nye medlemmer.

Sak 3: Sommeravslutning og Høstplan

Sommeravslutninga blir i kantina på Siemens med mat, underholdning og loddsalg. Brit søker om alkoholservering på sommeravslutninga.

Høstplan: Vi jobber videre med innhold på møtene.

6.september UFO-lotteri

4.oktober,1.november,6.desember


Sak 4: Fastsette dato for kurshelg? 

Vi tar sikte på en av disse helgene:21.10-22.10.23, 28.10.-29-10-23

Kirsten kontakter aktuelle kursholdere. Vi satser på 2 fra laget og 2 som kommer utenfra. Vi satser på å ha kurshelga på Stabbursmoen Skole.

Vi vil spørre om noen kan være Quilteengler på kurs og hjelp til å gjøre klar rommene.


Sak 5: Økonomi (Hege)

Det er fortsatt noen som ikke har betalt medlemsavgift. Hege har purret og jobber videre med dette. Medlemstallet er nå 205.


Sak 6: Morsteppe: sponsing?

Det er ingen som har påtatt seg oppgaven å sy et morsteppe til en av avdelingene ved sykehuset. Kirsten kontakter avdelingen for å avklare nærmere rundt betaling av teppe. Vi spør om noen har lyst til å sy dette teppe.

Hege sjekker tidligere kostnad Morsteppe(2022).


Sak 7: Kjøp av rull med vatt til Sissel for quilting av Tepper som varmer?

Sissel Borgh Svange har tatt på seg å quilte noen tepper til Teppeaksjonen for å øve seg på sin nye quiltemaskin. Kirsten tar kontakt med Sissel hvordan hun kan kjøpe bomullsvatt og avklarer med Anita.


Eventuelt:

Sykveld 3.mai gjennomføres med flere tema, aktuelle bidragsytere kontaktes. Hege viser frem vintage vårquilter til inspirasjon.


Utstillingskomite? Etterspør på medlemsmøte om noen vil bidra til utstilling.


Kirsten undersøker hvor Trondheimsteppe befinner seg.

Hege deltar på NQFs årsmøte i Stavanger, inkl Quiltelagsforum på vegne av Trondheim quiltelag.


Neste styremøte 27.03.23 kl 19 hos Anne Mette