24. januar 2017

Invitasjon til medlemsmøte 1. februar i TQL

INVITASJON til medlemsmøte/årsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag  1. februar 2017 
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

AGENDA:
Årsmøte
Se egen agenda utsendt på mail til alle medlemmer.
Husk å ta med saksdokumentene.


Medlemmenes lappemarked.
Medlemmene vil ta med seg overskudd fra syrommet og selge.

Vis og fortell
 Vi anbefaler etter ønske fra medlemmene at de som har med produkter til show and tell, legger sine ting frem i starten, slik at alle kan se. Når vi kommer til vis og fortell, viser man frem sitt produkt, og da kan medlemmene også spørre om teknikker etc.                            
Månedens tema er  ”Rufseteknikk".
De som viser frem et produkt under månedens tema får en åre. 

Som vanlig blir det åresalg og kaffe/te med kaker.

Verter; Magnhild Sandvei og Birgitta Tangvik som møter seinest kl 18:15.

Husk å ta på navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag

Velkommen!

12. januar 2017

Styremøte i TQL 11. januar 2017

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag


Kirsti Evjen, Elisabeth Wæhre, Eva Østerås, Rønnaug Holsæter, Vigdis Iversen

Forfall: Bente Vinsnes, Solfrid Dahlseng
Møtedeltakerne

Hos Elisabeth 11.01.17
Eva Østerås, 11.01.17

TQLs blogg

Ansvar

1. Plan for våren 2017

Plan for vårhalvåret:

FEBRUAR
Årsmøte. Valg av kurskomite ønskes som årsmøtesak, og styret ønsker 3 medlemmer til kurskomite. De må gjerne være vararepresentanter i Styret i tillegg.
Etter valgene blir det medlemmenes lappemarked. De som skal selge noe, må selv organisere sitt salg.
Månedens tema: Rufseteknikk

MARS
MaurTua kommer og viser Kaleido-linjal i sydamens hjørne og også foredrag
om sin virksomhet, bl.a. gjenbruk.
Marit Johnsen og Tordis Suleng i MaurTua Tekstil kommer med foredrag, modeller og varer for salg.
Månedens tema: Gjenbruk av stoffer.

APRIL
Marianne Tverbakk har både sydamens hjørne om applikasjonsteknikk og foredrag om ”Mitt quilteliv”.
Månedens tema: Vesker med applikasjonsteknikk.

MAI
Sydamens hjørne blir om sjablonger og trykk. Foredrag av: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet.
Månedens tema: Sjablonger og trykk.

JUNI
Sommeravslutning. Det nye styret tar ansvar for dette.


2. Plan for årsmøtet 1. februar 2017

Regnskapet ble gjennomgått.
Jubileumsfeiringen gikk med underskudd, både arrangementet på Bårdshaug og  bussen ble dyrere enn budsjettert. TQL hadde pr. 01.01.17 kr 86 179,27 i banken.

Kaffe og kaker fra Eurest  - faktura kom fra Oslo, svært forsinket. Desemberkaffen er ikke med i regnskapet. Elisabeth bestiller to kaker til årsmøtet.

Det ble gjennomgått og vedtatt noen endringer i fremstillingen i den økonomiske oversikten. Jubileumsfeiringen blir spesifisert i et eget regneark.

Denne gangen blir gavekortene kjøpt hos Abby´s tekstiler.
Etter praksis vil avtroppende styremedlemmer og revisor få et gavekort på 250 kr hver.

Kirsti skriver årsrapport og sender styret.

På slutten av februarmøtet blir det medlemmenes lappemarked.

Styret møtes kl 18:15 på Siemens den 1. februar.Referent, 12.01.2017
Eva Østerås

(sekretær TQL)

8. januar 2017

Referat fra medlemsmøte 4. januar 2017


Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

onsdag 4. januar 2017

kl. 19:00 - 21:15 i Siemens-kantina, Bratsbergveien 5Nestleder Rønnaug Holsæter ønsket velkommen. Det møtte 73 medlemmer og en gjest. Kveldens foredragsholder var Lillan Evensen, som fortalte om sitt mangeårige arbeid med tekstil og husflid. Hun har blant annet drevet med registrering av brudeutstyr, plantefarging og søm av kostymer. Hun har arbeidet på Sverresborg i 15 år, og er ny som medlem i TQL. Hun fortalte at det finnes bl.a 2000 trykkblokker på Sverresborg, noe av det er kopiert av Axel Becker.
Det ble etterlyst en ordbok om quilting. NQF har noe på sin webside, se link: http://www.nqf.no/engelsk-norsk-ordliste/   

Kasserer Elisabeth Wæhre informerte om årskontingenten til TQL som er på 350 kroner, og skal betales før utløpet av januar (for å bli stemmeberettiget på årsmøtet onsdag 1. februar). Faktura vil komme på mail i neste uke.
Styret har bedt om at det på årsmøtet blir valgt en kurskomité på 3 medlemmer som kan sette i gang kursaktivitet i året som kommer.

Valgkomitéen ved Heidi Bolgnes informerte om sitt arbeid. Nytt styre skal velges på årsmøtet, og valgkomiteen har kandidater til alle verv.

Quiltemagasinets nye redaktør Wenche Wolff Hatling informerte om sin nye jobb, og noen tanker om planer for arbeidet.


Månedens tema var produkter med Quick Curver-linjal, men det var bare en som viste frem noe. Videre ble det vist frem flotte tepper og andre produkter med andre teknikker, men mindre enn vanlig. 
Premier var fra Northern Quilt. Vi takker kakebakere, verter og butikker for et trivelig møte. Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av gevinster.
Eva Østerås

(sekretær)