org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

8. september 2012

Styremøte 05.09.12


Sted: Ranheim forsamlingshus kl 18.00 – kl 18.40
Tilstede: Heidi B, Heidi M, Elisabeth, Ragnhild, Liv- Mari og Mona
Forfall: Hanne- Kristine


Sak 1: Kurs i regi av TQL oktober 2012:
På grunn av lav påmelding til kurshelgen i oktober ble det bestemt at kun av 3 av kursene vil bli gjennomført om ikke mange melder seg på i løpet av møtet 

De tre kursene som vil bli holdt er:
Kurs A: valgfrimodell med Liv Storvik Harby (lørd + sønd)
Kurs D: ”stitching med symaskin” med Heidi Bolgnes (fred).
Kurs G+ H: ”male med fiber” med Nina Lise Moen (fred, lørd og sønd).
Det ble satt en siste frist for påmelding til etter medlemsmøtet 05.09.12.

Styret har nå i flere år forsøkt å gi et godt og variert kurstilbud til medlemmene ei helg i oktober.  Dette er en ganske ressurskrevende arbeid for de som er involvert i dette, og styrets oppfatning nå er at innsatsen ikke står i forhold til resultatet når påmeldingen er så lav. Dessuten er det økonomisk en risikosport.

Dagens styre er ikke innstilt på å gjenta dette. Årsmøtet får evt opprette en egen kurskomite om tilbudet skal bestå.  Hvis ikke får vi bare håpe at butikkene klarer å gi de som ønsker å gå kurs et tilfredsstillende tilbud.

Sak 2: Medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2012 er nå strøket fra medlemslistene.

Tillegg etter medlemsmøtet;
Siw på Quiltegården har tilbudt oss å bruke butikklokalene vederlagsfritt som kurslokale – TQL takket ja til tilbudet med spontan applaus!Referent Mona Baatnes

Ingen kommentarer: