14. juni 2022

Styremøte 9.juni 2022

 

Tilstede Dagny Skrødal, May Kristensen, Hege Løkken Hansen, Marte Selbo, Hege Vinje, Anne Mette Snustad, Kirsten Harvey Sollie

      Sak 1: Spikre innhold på møtene sept.-jan

      Vi jobber for å få alle detaljer på plass. Innhold blir lagt på bloggen så snart alt er avklart.

Sak 2: Spikre kursplaner

Vi planlegger kurshelg 12.11 og 13.11 2022. 

Vi er i gang med å avtale med kursholdere. Informasjon kommer på septembermøte.

Sak 3: Spørreundersøkelse-utkast

Forslag til spørreundersøkelsen laget av Kirsten. Alle leser dokumentet og kommer med innspill.

Informeres om på septembermøte.

Sendes ut digitalt via styreweb.

Sak 4: Innspill fra Magnhild Sandvei ang. dugnadsarbeid i laget

Vi prøver å organisere en dugnadsgruppe. Sy til tepper som varmer, toalettmapper til krisesenter. Ufoblokker man har til overs kan leveres og brukes på sykveld.

Sak 5: Infoseddel til butikkene

Vi må prøve å rekrutere nye medlemmer. Kirsten har ordnet med forslag til infoseddel.  Hun skriver ut og laminerer. Seddelen leveres Quiltegården, Abbys tekstiler, Klar ferdig sy, Stoff og stil

Sak 6: Innfør regler for Facebookgruppa?

Etter at det dukket opp uønskede innlegg på Facebooksiden til TQL (som har ca 440 medlemmer) ser vi at det er behov for noen retningslinjer for siden vår. Vi diskuterte hvilke regler vi burde ha. Nulltoleranse for negative innlegg. Kirsten lager et forslag og sender til styret.

Referent Marte

Ingen kommentarer: