28. desember 2022

Referat fra styremøte 15.12.22

 

Referat styremøte 15.12.22

Alle tilstede unntatt Anne Mette Snustad

Sak 1: Januarmøte

Kirsten tar kontakt med Klar ferdig sy for å avklare innhold på møte og dato for demonstrasjon av langarmmaskin. En i styret blir med.

Marte sender ut invitasjon til møtet i mellomjula.

Dagny kjøper inn frukt og te.

May tar kontakt med Quiltegården og ordner med gevinster.

Vi har ingen kakebakere eller verter til møte. Dette må etterspørres i invitasjonen.

Vi informerer om årsmøte 1.februar. Innkalling skal ut senest 2 uker før årsmøte. Saker som ønskes bes leveres på medlemsmøte eller senest 8.januar.

Det blir et bord til gi bort/selges.

Marte legger ut vårplanen på bloggen.

Sak 2: Kursevaluering

  • Få inn flere medlemmer som kan bidra med gjennomføring av kursene
  • Sett opp lokalene kvelden før eller kom 2 timer før oppstart
  • Lag et skriv til kursholdere om godtgjøring, hva vi dekker av mat, opphold og reise
  • Øk kursavgift for å dekke evt. usolgte plasser
  • Ha færre kursvalg
  • Legg inn fellesmiddag i “kursplan”
  • Fornøyde kursdeltakere

 

Styret lager et skriv om godtgjøring til kursholdere.

Vi oppfordrer de som var på kurs om å vise fram sine produkter på marsmøtet.

Vi gikk gjennom inntekter og utgifter for kurshelga.

Sak 3: Årsmøteforberedelser

Vi gikk gjennom reglene for gjennomføring av årsmøte som blir sak på neste styremøte.

Sak 4: Økonomigjennomgang

Årsregnskap og budsjett 2023 blir sak på neste styremøte.

Alle tenker gjennom hva vi skal ha med i årsberetningen.

Sak 5 Styrets godtgjøring

Vi diskuterte hvilke retningslinjer vi har og holdninger rundt dette.

Sak 6: Evnt

Vi ser på spørreundersøkelsen for å finne foredragsholdere, tema til sydamens hjørne.

Dagny spør et medlem om sydamens hjørne på februarmøte.

Vi ønsker å gjennomføre Ufolotteri. Anne Mette informerer om dette på januarmøte. Siste frist for påmelding er marsmøte. Man betaler for hver påmeldte gjenstand og får et lodd for hvert ferdige produkt på septembermøte. 

Referent Marte

Ingen kommentarer: