5. mars 2023

Referat styremøte 27.02.23

 

Referat fra styremøte 27.02.23

Alle tilstede unntatt May Kristensen


Sak 1: Konstituering av styret

Vi ønsker Brit Hermstad velkommen inn i styret som vara.

Alle fortsetter i de vervene de har.


Sak 2: Marsmøte- Invitasjon er sendt ut. 

Vi har fått kakebakere, man mangler noen som kan ta med frukt.

Vi mangler verter.

Gevinster er ordnet hos Abbys tekstiler.

Husk navnelapper for de som ikke har

Påminnelse UFO lotteri

Salg/gies bort bord blir 12.april og ca 4 ganger i året.

Anne Mette møter vertene og tar imot gjester og nye medlemmer.

Sak 3: Sommeravslutning og Høstplan

Sommeravslutninga blir i kantina på Siemens med mat, underholdning og loddsalg. Brit søker om alkoholservering på sommeravslutninga.

Høstplan: Vi jobber videre med innhold på møtene.

6.september UFO-lotteri

4.oktober,1.november,6.desember


Sak 4: Fastsette dato for kurshelg? 

Vi tar sikte på en av disse helgene:21.10-22.10.23, 28.10.-29-10-23

Kirsten kontakter aktuelle kursholdere. Vi satser på 2 fra laget og 2 som kommer utenfra. Vi satser på å ha kurshelga på Stabbursmoen Skole.

Vi vil spørre om noen kan være Quilteengler på kurs og hjelp til å gjøre klar rommene.


Sak 5: Økonomi (Hege)

Det er fortsatt noen som ikke har betalt medlemsavgift. Hege har purret og jobber videre med dette. Medlemstallet er nå 205.


Sak 6: Morsteppe: sponsing?

Det er ingen som har påtatt seg oppgaven å sy et morsteppe til en av avdelingene ved sykehuset. Kirsten kontakter avdelingen for å avklare nærmere rundt betaling av teppe. Vi spør om noen har lyst til å sy dette teppe.

Hege sjekker tidligere kostnad Morsteppe(2022).


Sak 7: Kjøp av rull med vatt til Sissel for quilting av Tepper som varmer?

Sissel Borgh Svange har tatt på seg å quilte noen tepper til Teppeaksjonen for å øve seg på sin nye quiltemaskin. Kirsten tar kontakt med Sissel hvordan hun kan kjøpe bomullsvatt og avklarer med Anita.


Eventuelt:

Sykveld 3.mai gjennomføres med flere tema, aktuelle bidragsytere kontaktes. Hege viser frem vintage vårquilter til inspirasjon.


Utstillingskomite? Etterspør på medlemsmøte om noen vil bidra til utstilling.


Kirsten undersøker hvor Trondheimsteppe befinner seg.

Hege deltar på NQFs årsmøte i Stavanger, inkl Quiltelagsforum på vegne av Trondheim quiltelag.


Neste styremøte 27.03.23 kl 19 hos Anne Mette


 

Ingen kommentarer: