1. mai 2023

Referat fra styremøte 24.04.23

Alle i styret var tilstede

Sak 1: Mai-møtet

Vi gikk gjennom programmet for møtet og fordelte arbeidsoppgaver.

Sak 2: Sommeravslutning

Vi gikk gjennom programmet for avslutninga og fordelte arbeidsoppgaver.

Sak 3: Høstplan

Vi gikk gjennom og ferdigstilte plan for møtene til høsten.

Planen blir kunngjort på møtet i mai.

Marte legger planen på blogg etter maimøtet.

Sak 4: Kurshelg 21.10-22.10 2023

Vi planlegger å arrangere 6 kurstilbud. Kirsten har hatt kontakt med noen og hun skal kontakte flere som vi ønsker skal ha kurs.

Sak 5: Økonomi

Vi følger budsjett, men det er fortsatt noen som ikke har betalt kontingent. De som ikke har betalt har fått påminnelse og vil nå bli slettet fra medlemslista.

Sak 6: Samarbeid med Trondheim bibliotek

Vi planlegger samarbeid med biblioteket om kurs i lappeteknikk som et ledd i rekruttering.

Biblioteket har plass og symaskiner for å gjennomføre kurs. 

Sak 7: Kontrakt for innleide kurs og foredragsholdere

Kirsten sender ut forslag til tekst. Alle leser gjennom og kommer med innspill til neste styremøte.

Evnt

Vi jobber for å lage nye årer til åresalget. Solveig Kirknes har tatt på seg oppgaven og lage de nye årene sammen med styret.

Neste styremøte: 22.03.23 kl 18.30 

Referent: Marte


Ingen kommentarer: