7. desember 2023

Referat styremøte 4.12.23

 

Alle tilstede

Sak 1: Januarmøtet

Vi gikk gjennom innhold på møtet og fordelte arbeidsoppgaver.

Guri Solem forteller om sitt quilteliv.

Eva Østerås har sydamens hjørne og viser oss hvordan vi kan sy taggekant.

Gevinster fra Quiltegården.

Vis og fortell: Rutete stoffer

Sak 2: Årsmøteplanlegging

Hege setter opp regnskap og forslag til budsjett og avtaler med revisor.

Kirsten skriver innkalling og årsberetning.

Marte sender ut.

Sak 3: Busjettgjennomgang

Hege gikk gjennom budsjettet og vi diskuterte hva som skal endres for neste år.

Det står igjen 761 kroner på kontoen for innsamling av innhold i toalettmapper. Disse overføres til neste år.

Sak 4: Gevinster/belønning til de som har med noe til kaffen.

Alle som har med noe til kaffen får en åre på møtet de har med noe. I tillegg får de et lodd og er med i en egen trekning på sommeravslutningen.

Verter får en åre på møtet de er vert på.

Sak 5: Vårplan

Vi gikk gjennom vårplanen og presenterer den på desembermøtet.

 

Referent: Marte

 

Neste styremøte: 15. januar

 

Ingen kommentarer: