15. februar 2024

Referat styremøte 13.02.24

 

Tilstede: Hege Løkken Hansen, Marte Selbo, May Kristensen, Anne Mette Snustad, Siv- Anita Skjevik (ny)Brit Hermstad (vara), Sissel Borgh Svange (ny, vara)

Avtroppende styremedlemmer: Dagny Skrødal og Kirsten Harvey Sollie

Sak1; Presentasjonsrunde- velkommen til nytt TQL styre 2024

Alle fortalte litt om seg selv.

Sak2: Konstituering av TQL styret 2024

Ny leder: Hege Løkken Hansen

Nestleder: May Kristensen

Kasserer: Siv-Anita Skjevik

Sekretær: Marte Selbo

Styremedlem: Anne Mette Snustad

Vara: Brit Hermstad og Sissel Borgh Svange

Sak 3: Overføring av ansvar og arbeidsoppgaver

Vi gikk gjennom de omregistreringene som må gjøres i forbindelse med nye medlemmer som skal inn i styreweb og gamle som skal ut. Vi avklarte arbeidsoppgaver og hvilke avtaler og kontrakter som er under behandling.

Sak 4: Medlemsmøte 6. mars

Vi fordelte arbeidsoppgaver før og under møtet. Kari Renolen skal holde foredrag. Sydamens hjørne, og gi-bort-bord.

Sak 5: Sykveld på aprilmøtet

Vi planlegger innhold for å vise hvordan vi kan bruke precuts. Layercake, charmpack, og jellyroll.

Sak 6: Rekruttering

Det er så langt planlagt 2 sykvelder I samarbeid med biblioteket. Kirsten Harvey Sollie og Ann Sætnan har ansvar for dette arbeidet.

Hege melder TQL på Finn Fram Fest søndag 21-april kl 12.00-16.00.

Vi jobber videre med innhold. Vi deler ut «fribilletter»/rabatert gjestebillett til mai-møtet 2024. Vurderer videre å invitere lokale sygrupper på medlemsmøter til redusert pris, avtales med styret på forhånd (gruppebillett ved minimum 5 gjester, 100 kr per gjest, gjelder første gangsbesøk)

Quilt in Public Day lørdag 15.juni arrangerer vi utenfor Nidarosdomen og med quiltecafe inne på To tårn.

Sak 7: Utfordring TQL 2024 -utstilling

Vi drøftet flere mulige utfordringer som kan være med å gi en fellesskapsfølelse i laget.

Sak 8: Sommerfest 5.juni

Vi jobber for å finne en plass i nærheten av Trondheim som kan ta imot opptil 100 stykker.

Sak 9: Innspill til høstprogram

Vi har fått flere forslag fra noen av våre medlemmer som vi jobber videre med.

Sak 10: Økonomi

Deltagelse på NQF`s årsmøte.

TQL sponser kr 2500 til styremedlemmer som deltar på Norsk Quiltetreff 2024. May og Marte sjekker om de har mulighet til å dra.

Opplæring av kasserer 11. mars. Neste styremøte 19.mars

 

Referent: Marte


Ingen kommentarer: