14. april 2024

Referat styremøte 10.04.24

 

Alle tilstede

Sak 1. Medlemsmøte 8.mai

Vi gikk gjennom innhold på møtet og fordelte arbeidsoppgavene.

Aleksandra Kulczycka kommer for å holde foredrag. Aleksandra tryller med gamle møbler

Sak 2: Oppsummering Sykveld i april med tema precuts

Stort oppmøte på sykvelden og det var god stemning på møtet.

Vanskelig å dele kvelden i to på stasjonene. Hektisk når alle i styret hadde stasjoner.

Vi avklarte honorar for workshop og systasjoner.

Sak 3: Rekruttering- Deltagelse på FinnFramFest 2024, 21.april 2024 i Trondheim Spektrum 12.00-16.00.

Vi gikk gjennom hva vi trenger og fordelte oppgaver. Vi har 5 bord og 10 stoler.

Vi vil vise fram hva vi driver med i TQL og mangfoldet i hobbyen vår.

Vi stiller 4 fra styret, Kirsten Harvey Sollie og Anita Skjellanger. 

Sak 4: Sommeravslutning Rockheim

Vi bestemte meny og det blir kaffe og kake.

Sak 5: Søknad om økonomisk støtte til dugnad Toalettmapper

Vi søker støtte til innhold i 70 toalettmapper fra Kommunens «Frivillighetsmillionen kultur».

Vi undersøker videre hvor vi kan få økonomisk støtte til innhold i toalettmappene som blir sydd.

Sissel har hatt kontakt med Desiree som driver aksjonen «Søstre for søstre» for å høre hvordan de gjør det der.

Sak 6: Sluttføring av høstplan 2024

Vi gikk gjennom planen for høsten og avklarte foredrag, sydamens hjørne og vis og fortell.

Programmet for høsten legges ut i mai.

Sak 7: Økonomi

Det er ønske om at en til i styret godkjenner utbetalinger. Siv Anita og Hege ordner dette.

Neste styremøte: 22.mai Siv Anita

Referent: Marte


Ingen kommentarer: