org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

9. september 2019

Styremøtereferat 28.08.19


 Referat fra styremøte i Trondheim Quiltelag 28.08.19.

Hos: Hilde Onsdag 28.08.19.
Deltakere: Eva Østerås, Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen, Grete Sommervold Ståhl, Hanne-Kristine Ludvigsen og Astrid Martine Berg. Forfall: Kirsti Hatlem 

1.    Økonomi – gjennomgang av kasserer Hilde Anita.
Hilde har laget en meget god oversikt over regnskapet så langt i år. Vi fikk utlevert en utskrift hver. Vi er 191 medlemmer nå, og ligger ann til et lite underskudd. Det er kommet mindre enn budsjettert i grasrotandel.
St. Olav har fått orginale kvitteringer ang morsteppet, de dekker 4000 kr iht til sitt budsjett. Kasserer har fått kopi av bilaget om quilting og TQL dekker 1097 kr som tidligere avtalt, da total kostnad ble 5097 kr.

Det er ønske om at kursholdere for kurshelg i november skal få samme godgjørelse/honorar på kr 3000,-  dagen. Altså kr 6000,- hver ( 2 kurs hver).
Et beløp på kr 5060,- ble rabattert fra Ringve pga vår klage på maten.  Styret vedtok at skal gå tilbake til quiltelagets medlemmer:
-       Sponse kurshelg.
-       Sponse frukt til medlemsmøtene fremover, Hilde kjøper inn.
-       Det som blir igjen brukes på desember medlemsmøte.

Ida ordner vert/bakeliste i papirutgave til å sende ut på medlemsmøte.

2.    Septembermøtet:
Foredrag med Kirsti Hovland.

Vi presenterer kurshelg:
Bilder og tekst på prosjektor på Siemens. Eva lager oversikten.
Hilde Anita ordner eget opplegg for påmelding og betaling. Viser og forteller.

3.    Oktobermøtet:
Foredrag holder: AnnaKa.
Vi trenger verter og bakere.
Oppsummere påmelding kurshelgen i november, ledige plasser? Har alle som ønsker å delta fått til påmeldingen osv.

4.    November:
Kurshelg 9. og 10. november på KA-senteret:
-       Alle må komme fredag kveld kl 17: vi skal sette frem bord, stoler og gjøre klart rommene til kurshelgen.
-       Astrid og Ida handler inn mat for hele helgen, tar det med direkte på fredagen. Astrid er matsjef. Kvitteringer gis til kasserer Hilde Anita.
-       Kabler, strykejern, strykebrett og annet vi trenger medbringes fra novembermedlemsmøtet.
-       Lørdag: kurs kl 10 – 16.30 inkl. lunsj.
Eva, Astrid, Ida og Kirsti baker. Styret møter til kl 9, Koke kaffe.
-       Søndag: 10 – 16.30 inkl. lunsj.
Hilde Anita, Hanne-Kristine og Grete baker. Møte til kl 9, Koke kaffe.
-       Alle er med å rydde og vaske på søndagen når kursene er over og kursdeltakerne har dratt hjem.


5.    Eventuelt:

Sykveld i høst utgår. Nok tilbud i høst, vi trenger annet lokale enn Siemens for gjennomføring av sykveld. Kan ha sykveld på nyåret?

Vår programmet:
Nye ideer/Nye kursholdere:
Spennende ideer for våren ble diskutert. Eva har vært på quiltecamp på Gardermoen og opprettet kontakt med 3 spennende kursholdere.

Ingen kommentarer: