17. februar 2021

Styremøte 10.02.21

Styremøte i Trondheim Quiltelag Elin Gjølme Haugen, Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen (via videolink), Hanne-Kristine Ludvigsen, May Kristensen, Dagny Skrødal, Marte Selbo Møte hos Elin Gjølme Haugen 10.02.21 kl 19:00 Saksliste: 1. Konstituere styre og se på arbeidsfordelingen innad i styret. 2. Legge vårplan. 3. Se på alternativ lokaler hvis det fortsatt er en begrensning på antall personer (ved løse stoler). 4. Evt Elin ønsker velkommen og vi snakker løst til alle har kommet og Hilde Anita er klar via videolink. 1. Styret ble enig om følgende arbeidsfordeling: Leder: Elin Gjølme Haugen Nestleder: Ida Kvisvik Rosenlund Kasserer: Hilde Anita Hopen Styremedlem : May Kristensen sekretær Styremedlem : Dagny Skrødal Varamedlem: Marte Selbo Varamedlem: Hanne-Kristine Ludvigsen Det nye styret har fordelt arbeidsoppgaver. . 2. Vårplan: På grunn av pandemien og at restriksjonene er blitt strengere, ser ikke styret det mulig å gjennomføre medlemsmøtet 3. mars 2021 Styret avlyser og Elin avbestiller lokalet. Elin tar kontakt med foredragsholder og informerer om endring i plan. April Håper på å kunne møtes uten maks antall .....? Foredragsholder er Bente Kristiansen forteller om sitt quilteliv, forutsatt at vi kan gjennomføre fysisk møte. Show & Tell: Vår Mai - kommer tilbake med program. Show & Tell: Rødt, hvitt og blått Juni Innlevering av medlemmene sine tepper til Jubileumskonkurransen BLØTKAKE OG KAFFE Show & Tell: Fargesirkelen September Jubileumsutstilling blir satt opp og alle medlemmer stemmer på sin favoritt i hver kategori. Oktober 30 års JUBILEUMSFEST på Lian med festmiddag, underholdning, og offentliggjøring av vinnerne i konkurransen mm November Workshops holdt av medlemmer - forskjellige tema blir satt opp. Desember Julesyssel Eventuelt: Tok kontakt og forhørte oss om pris for å leie kinosal (med faste stoler for å kunne ta flere enn 50), men det ble for dyrt Styret/Jubileumskomiteen vil sende ut ny påminnelse om konkurransen. Innlevering på Junimøtet evt sette dato i begynnelsen av august Undersøke om kontaktperson kan motta tepper i løpet av sommerferien Styret har ideer om flere aktiviteter fremover så følg med :) Nytt styremøte satt til Mandag 1 Mars kl.19. Referenter Hanne-Kristine og Elin

Ingen kommentarer: