7. oktober 2022

Referat fra styremøte 29.09.22

 

Styremøte 29.09.22

Alle i styret var tilstede.


Sak 1: Oktober møte: send ut epost, ring medlem uten nett

Sak 2: Oktobermøte- plan (hvem tar med hva) og info som skal sendes ut

Oktobermøtet ble planlagt og oppgaver fordelt.

Sak 3: Se på resultat fra spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomgått. Vi har fått 147 besvarelser, godt over halvparten av medlemmene deltok. Vi har fått mange svar og forslag som vi kan jobbe videre med. Dette var nyttig for oss i styret.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut en ekstra gang til alle medlemmene (noen har derfor svart dobbelt). Dette skulle egentlig være en påminnelse om å svare for de som ikke hadde svart.

Sak 4: Gjennomgang kursplan og invitasjon

Vi ferdigstilte kursplan for helga 12.-13.november. Det ble avklart hvordan invitasjon og påmelding skulle foregå. Vi tilbyr 8 ulike kurs, med 5 kursholdere. Vi sender ut Kurskatalog i forkant av åpning for påmelding som skjer etter først-til-mølla-prinsippet. Vi håper på stor interesse.

Sak 5: Styreweb

Alle i styret bør ha tilgang til styreweb. Vi ser på hvordan vi skal bruke styreweb på neste styremøte.

Sak 6: Ordne nye årer (hvem kjøper blomsterpinner, maling)

Vi vurderer å lage flere årer til loddsalg. Vi ser om vi har det vi trenger for å lage nye årer på lageret på Siemens på førstkommende møte

Sak 7: Økonomigjennomgang

Kasserer Hege LH orienterte om økonomien. Vi holder oss godt innenfor budsjettet.

Sak 8: Begynne på vårplanen

Vårplanen må gjøres før desember. Vi fikk mange innspill på spørreundersøkelsen som vi vil ta tak i.
Neste styremøter:

 24.oktober, 2022 hos Hege L.H. 10.november.2022 hos Kirsten


Ingen kommentarer: