org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

19. januar 2018

Årsmøte i Trondheim Quiltelag 7. februar

INVITASJON
til årsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 7. februar 2018 kl 19:00
i Siemenskantina, Bratsbergvegen 5


Velkommen til årsmøte i Trondheim Quiltelag onsdag 7. februar kl 19:00. De som har betalt medlemskontingent for 2018, kan delta med stemmerett på årsmøtet.

SAKLISTE:
1. Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps
2. Årsberetning for 2017, utsendt på mail.
3. Revidert regnskap for 2017, utsendt på mail.
4. Kontingent og gjestebetaling for kommende år. Styret foreslår uendret sum.
5. Budsjett for 2018, utsendt på mail.

6. Innkomne forslag fra medlemmene
Det er ikke kommet forslag til saker fra medlemmene.
7. Forslag fra styret: 
Kurskomiteen ble på årsmøtet i 2016 valgt/oppnevnt for to år. Når denne perioden er ute, ønsker styret å bruke Vedtektenes punkt 6.6: «Styret oppnevner komiteer etter behov» Dette vil være en mer fleksibel ordning.
8. Valg, valgkomiteens innstilling er utsendt.

Etter årsmøtet er det
MEDLEMMENES LAPPEMARKED.
Benytt anledningen til å rydde på syrommet. De som ønsker å selge noe, organiserer selv sitt salg.
Det serveres kjøpte kaker og kaffe/te.
Som vanlig blir det show and tell og åresalg.
Tema for show and tell er valgfritt denne gangen.  

Verter er Brit Hermstad og Kari Frog Hellevik. De møter 
kl 18:15, og tar med seg en quiltet duk til bordet.

Husk å ta på navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag
http://trondheimquiltelag.blogspot.com/
og på facebooksiden Trondheim Quiltelag
Hjertelig velkommen!

Hilsen Styret i TQL

Ingen kommentarer: