14. november 2022

Referat fra styremøte 10.11.22

 

Styremøte 10.11 22

Alle tilstede unntatt May og Hege V

Sak1: Kurshelg: befaring på skolen.

Vi bestemte hvilke rom vi skulle bruke og hvem som skulle være hvor. 4 kursrom, Helle, Turid og Hege bruker samme rom begge dager. Eva og Anita bruker samme rom, en dag hver. Et rom hvor vi kan spise og Siw har butikk i fellesareal. Kirsten ordner med plakater som vi henger ved kursrommene.

Hege LH sender ut epost til kursdeltakerne om parkering, kaffekopp og navneskilt. Det kommer 41 deltakere på lørdag og 35 deltakere på søndag. 10-16 begge dager.

Vi møter opp kl 9.00 lørdag. Tar lunsj mellom12.30-13.30.Kaffen gjøres klar til kl 9.30. 

Sak 2. Desembermøte

Marte sender ut invitasjon og ringer medlem uten nett.

Plan for møte ble bestemt.

Vis og fortell: Nisser

Vi trenger verter, et medlem baker krydderkake, Spør om flere kan bake, eller noen av oss i styret baker. Noe glutenfritt?

Gevinster hos Abby for 3000 kr julestoffer.  May ordner med gevinster.

Sak 3. Plan for våren

4.Januar; Klar ferdig sy

Vis og fortell: Fugler

1.februar: Årsmøte 1.mars, 12.april, 3.mai, 7.Juni: Sommeravslutning

Vi jobber videre med innhold på møtene.

Sak 4: Godtgjøring til styret.

Godtgjøring blir ordnet i løpet av november.

Sak5: Økonomigjennomgang

Hege LH ordner med egen post i regnskapet til innsamlede midler for å synliggjøre disse. Akkurat nå samler vi penger til toalettmapper med innhold til krisesenteret.

 

Neste møte: 15.desember. Innkalling er sendt.

 

Referent: Marte

Ingen kommentarer: