3. november 2022

Referat fra styremøte 24.oktober 2022

 

Styremøte 24.10.22

Alle i styret var tilstede.

Sak1: Novembermøte: send ut epost, ring medlem uten nett

Marte sender ut og ringer medlem.

Sak 2: Novembermøte,plan hvem gjør hva

Hege LH tar kontakt med Kari Steihaug. Sender tekst til invitasjon til Marte.

Informere om kurshelga og restplasser. Vi avlyser ingen kurs.

Kirsten presenterer spørreundersøkelsen, sender tekst til styret før møte. Viktig å si noe om hva vi har gjort etter spørreundersøkelsen og hva vi kan gjøre framover. En i styret tar imot nye medlemmer, kurs, medlemmer som kan bidra på møter.

Gi bort bord denne gangen, gjelder syrelaterte ting.

May kjøper frukt og kaffe.

Spør om noen kan bake krydderkake til desembermøte. Styret ordner med gløgg, pepperkaker og frukt.

Sak 3: Se på resultat fra spørreundersøkelsen.

Kirsten presenterer resultat på novembermøte.

Sak 4: Gjennomgang kurshelg

Det er flere deltakere på lørdag enn søndag. Vi lurer på hvorfor det er slik.

Hege LH sender ut kursinformasjon til kursdeltakerne når hun får informasjon fra kursholderne.

Styret deltar på et kurs uten å betale og er quilteengel den andre dagen.

Quiltegården stiller med butikk.

Vi tar med strykejern, strykebrett og skjøteledninger fra Siemens på novembermøte.

Middag med kursholdere. Kirsten spør om de vil være med. Vi foreslår Graffi kl 17.30. Kirsten, Dagny, Anne Mette og Hege V blir med.

Neste styremøte skal vi på befaring på Stabbursmoen skole for å se på lokalene. Da fordeler vi de siste oppgavene.

Sak 5: Toalettmapper- hvem og hvordan

Vi prøver å få noen til å ta ansvar for kontakt med krisesenter i Trondheim.

Marte skriver i invitasjonen til novembermøte at alle som har sydd toalettmapper tar med seg disse.

Vi spør om medlemmer kan bidra med penger til innhold i mappene.

Sak 6: Loddsalg: Øk prisen? Ordne nye årer?

Vi fortsetter med samme pris og bruker de årene vi har. Vi må selge de små årene før vi selger de store.

Sak 7: Økonomigjennomgang

Hege LH orienterte om økonomien, spesielt i forhold til kurshelg. Vi ligger godt an. Fjorårets overskudd vil dekke evnt. underskudd fra kursene.


 

Sak 8: Begynne på vårplanen?

Januar: Klar ferdig sy

Vi jobber videre med innhold på vårmøtene.

Eventuelt:

Organisering av omvisning onsdag 9. november

Dette rakk vi ikke. Vi må ta det på novembermøte. Kanskje si noe om utstillinga også?

 

Neste styremøte:

10.november hos Kirsten


Ingen kommentarer: